Filters

Search for: [References = "Koper K.. 2015. Sposoby niesienia pomocy w chorobach „prędkiego ratunku potrzebujących” w świetle XVIII i XIX\-wiecznych poradników medycznych. In\: A. Karpiński \(ed.\), Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI\-XVIII wieku 2. Warszawa\: Wydawnictwo DiG, 259\-314."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information