Filters

Search for: [References = "Kaniowska Katarzyna 2004, „Memoria” i „postpamięć” a antropologiczne badanie wspólnoty, \[w\:\] Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, red. G.E. Karpińska, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 43, PTL, Łódź, s. 9–28"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information