Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kaniowska Katarzyna 1999, Antropologia wobec postmodernizmu, \[w\:\] A. Paluch \(red.\), Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław, s. 11−26."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information