Filters

Search for: [References = "Justyniarska\- Chojak K. 2004. Inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich Sandomierza z XVII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52, 37\-50."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information