Filters

Search for: [References = "Geertz Clifford 2005, Opis gęsty\: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, \[w\:\] tenże, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 1747."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information