Filters

Search for: [References = "Brosz M. 2012, Gospodarowanie przestrzenią mieszkalną. Poszukiwanie koncepcji ładu przestrzeni indywidualnej jako jej odtwarzanie, \[w\:\] Maślanka T., Strzyczkowski K. \(red.\), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 209–218"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information