Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Bitušíková A. 1998, Mesto – priestor diferenciácie a integrácie, \[w\] Darulová, J. \(ed.\), Banská Bystrica – pramene a spomienky. Etnourbánne štúdie. Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Banská Bystrica, s. 7–49"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information