Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Balcer, B. 1992. O wpływie Profesora Stefana Krukowskiego na rozwój problematyki badawczej neolitu i wczesnej epoki brązu. In J. Lech andJ. Partyka \(eds\), Prof. Stefan Krukowski \(1890–1982\). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 201–215"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information