Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Andrzejowski J., Żórawska A., Biborski M., Kapla W. 2002. Grób 122 z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na Podlasiu. Nowe materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym w gockim kręgu kulturowym. \(In\:\) M. Karczewska, M. Karczewski \(eds.\), Badania archeologiczne w Polsce północnowschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000\- 2001 . Materiały z konferencji, Białystok, 253\-263"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information