Filters

Search for: [References = "16. Pieczyński Z., 1985, Umocnienia ochronne osady z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, woj. leszczyńskie, stan. 5, \[w\:\] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien der Inetrnationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. Sepetmeber 1983 in Kraków, Archaeologia Interregionalis, 6, M. Gedl red., Warszawa–Kraków 1985, s. 167–179"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information