Filters

Search for: [References = "Świechowski Z. 1949. Malowidła ołtarzy kaliskiego, kościańskiego i sulechowskiego na tle problemu mistrza z Gościszowic. „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 11 \(3\-4\), 233\-255."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information