Filters

Search for: [References = "Łukaszewicz Józef. 1858. Opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. t. 2. Poznań\: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information