Object structure
Title:

Polskie poradniki gospodarstwa domowego z drugiej połowy XIX i początku XX wieku o służących : między wzorcem a realiami = Polish how-to books for servants in the second half of the 19th c. and early 20th c. : between a model and the realities

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 4 (2014)

Creator:

Opioła-Cegiełka, Monika (1977– )

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

il. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

19-20 w. -- Polska ; poradniki gospodarstwa domowego ; służba domowa w. 19-20

References:

Hoff J. 2005. Wzorce i poradniki dobrego gospodarowania adresowane do elit społecznych oraz mieszczan i chłopów w XIX wieku . In. J.Tazbir and A.K.Banach (eds.) Rozrzutność i skąpstwo w tradycji kulturowej i rzeczywistości . Kraków, 108.
Kopczyński M. 2000. Służba domowa jako grupa zawodowa w Europie XV-XX wieku . In A. Żarnowska and A. Szwarc (eds.). Kobieta i praca: wiek XIX i XX. Warszawa, 53-59.
Nawrot-Borowska M. 2012. Postulowana i rzeczywista rola mamek i nianiek w opiece nad dzieckiem w rodzinach polskich w latach 1850-1914. In E.Kula and M.Pękowska (eds.) Virginibus puerisque. Kielce , 267-285
Poniat R. 2014. Służba domowa w miastach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku. Warszawa.
Stawiak-Ososińska M. 2009. Ponętna, uległa, akuratna …Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników). Kraków.
Szymczak - Hoff J. 1982. Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku (studium źródłoznawcze). Rzeszów.
Żarnowska A. 1995. Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.) . In A.Żarnowska and A.Szwarc (eds.) Warszawa, 116.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

4

Start page:

587

End page:

594

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: