Zasady samodeponowania publikacji w RCIN

Autor może zdeponować utwór w celu opublikowania go w RCIN, jeżeli:
  1. Nie przekazał autorskich praw majątkowych innemu podmiotowi, ani nie udzielił wyłącznej licencji na jego rozpowszechnianie w internecie innemu podmiotowi,
       oraz
  2. a) jest jedynym twórcą tego utworu i udzieli niewyłącznej licencji na jego rozpowszechnianie na platformie RCIN,
    lub
    b) jest jednym ze współtwórców tego utworu i udzieli niewyłącznej licencji na jego rozpowszechnianie na platformie RCIN, oraz posiada pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współtwórców w zakresie udzielenia niewyłącznej licencji na jego rozpowszechnianie na platformie RCIN.

Utwór będzie opublikowany w RCIN po uzupełnieniu przez redaktora cyfrowego opisu bibliograficznego utworu i po udzieleniu niewyłącznej licencji na jego rozpowszechnianie na platformie RCIN przez wszystkich współtwórców.

This page uses 'cookies'. More information