Filters

Search for: [References = "Latuch M. 1998. Repatriacja ludności polskiej ze Wschodu jako szczególny rodzaj ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian politycznych i transformacji ustrojowej. In D. Szymańska \(ed.\), Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych. Toruń"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information