Filters

Search for: [References = "Kozłowski J. B. 2011. Uwagi do obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze ZSRR. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 3605. Warszawa. http\:\/\/orka.sejm.gov.pl\/RexDomk6.nsf\/0\/5B021E7D61E0006FC1257861003EB9C9\/$file\/i757\-11A.doc \(access 23.06.2012\)"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information