Object structure

Title:

Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość = What form of geography? - determining factors and future outlooks

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Creator:

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

geography ; development of science ; Poland

References:

1. Baerwald T., 2010, Prospects for Geography as an Interdisciplinary Discipline, Annals of the Association of American Geographers, 100, 3, s. 493–501. ; 2. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319–333. ; 3. Bański J., 2012, Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 199–217. ; 4. Bański J., Ferenc M., 2012, Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 617–638. ; 5. Cackowski Z., Hetmański M. (red.), 1992, Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, Windelband: Historia a nauki przyrodnicze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków ; 6. Chojnicki Z. (red.), 2004, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 7. Clifford N., 2002, The future of geography: when the whole is less than the sum of its parts, Geoforum, 33, 4, s. 431–436. ; 8. Ferguson R. 2003, Publication practices in physical and human geography: a comment on Nigel Thrift’s ‘The future of geography’, Geoforum, 34, 1, s. 9–11. ; 9. Gregson N., 2003, Discipline games, disciplinary games and the need for a post-disciplinary practice: responses to Nigel Thrift’s ‘The future of geography’, Geoforum, 34, 1, s. 5–7. ; 10. Hamnett Ch., 2003, Contemporary human geography: fiddling while Rome burns?, Geoforum, 34, 1, s. 1–3. ; 11. Hanson S., 2004, Who are “We”? An important question for geography’s future, Annals of the Association of American Geographers, 94, 4, s. 715–722. ; 12. Harrison S., Massey D., Richards K., Magilligan F., Thrift N., Bender B., 2004, Thinking across the divide: perspectives on the conversations between physical and human geography, Area, 36, 4, s. 435–442. ; 13. Heller M., 2008, Filozofia nauki, Wydawnictwo Petrus, Kraków ; 14. Herman S., Eberhardt P., 1973, Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 78, Warszawa. ; 15. Jantsch E., 1972, Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Education and Innovation. In Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities, OECD/CERI, Paris, s. 97–121. ; 16. Jędrzejczyk D., 2011a, Od scjentyzmu do humanizmu. Geografia w poszukiwaniu nowego paradygmatu, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 5, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 13–22. ; 17. Jędrzejczyk D., 2011b, Kwestia jedności geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia regionalna – scalanie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–24. ; 18. Johnston R., 2002, Refl ections on Nigel Thrift’s optimism: political strategies to implement his vision, Geoforum, 33, 4, s. 421–425. ; 19. Johnston R., 2006, Geography (or geographers) and earth system science, Geoforum, 37, 1, s. 7–11. ; 20. Kołodziejski J., 1998, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Nauka, 3, PAN, Ossolineum, s. 49–82. ; 21. Korcelli P., 2011, Rola geografii w badaniu i konstruowaniu planów przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 69–78. ; 22. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 2000, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków. ; 23. Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., 2011, Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce, [w:] Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, s. 9–25. ; 24. Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S., 1971, Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000, Biuletyn KPZK PAN, 67, Warszawa. ; 25. Lisowski A., 2011, Geography and social science in transdisciplinary science, Miscellanea Geographica, 15, s. 9–40. ; 26. Lisowski A., 2012, O miejscu geografii społecznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 171–198. ; 27. Liszewski S., 1999, Czy i co łączy współczesne nauki geograficzne. Refleksje osobiste nad stanem polskiej geografii, [w:] A. Lisowski (red.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 82–89. ; 28. Liszewski S., 2011, Geografia jako nauka praktyczna, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 59–67. ; 29. Liszewski S., Łoboda J., Maik W., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Bydgoszcz. ; 30. Maik W., 2004, Główne płaszczyzny relacji między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9–24. ; 31. Malisz B. (red.), 1978, 40 lat planowania struktury przestrzennej Polski, Studia KPZK PAN, 64, PWN, Warszawa. ; 32. Pitman A.J., 2005, On the role of geography in Earth system science, Geoforum, 36, 2, s. 137–148. ; 33. Prognozy rozwoju sieci osadniczej. Polska 2000, 1971, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” PAN, Ossolineum. ; 34. Richling A., 2000, Wpływ zintegrowanych badań nad środowiskiem przyrodniczym na rozwój nauk geograficznych, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 163–168. ; 35. Samuelson P., Nordhaus W., 2008, Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 36. Suliborski A., Wójcik M., 2011, Rola i miejsce edukacji geograficznej we współczesnym społeczeństwie, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 79–93. ; 37. Thirft N., 2002, The future of geography, Geoforum, 33, 3, s. 291–298. ; 38. Wilczyński W., 2003, Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. ; 39. Wilczyński W., 2011a, Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 5, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 23–35. ; 40. Wilczyński W., 2011b, Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii, Przestrzeń Społeczna, 1, Rzeszów, s. 220–228. ; 41. Wolman G., 2004, The more things change, Annals of the Association of American Geographers, 94, 4, s. 723–728.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

291

End page:

307

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: