Object structure
Title:

Rolnictwo czy węgiel brunatny – utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi = Agriculture or brown coal: usability of resources in the local development of Krobia commune

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Creator:

Kołodziejczak, Anna ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

concept of embeddedness ; usability of resources ; local development ; Krobia commune

Abstract:

W artykule przedstawiono koncepcję zakorzenienia, która jest nowym spojrzeniem na możliwość rozwoju lokalnego obszarów wiejskich w oparciu o występujące tam zasoby endogenne oraz mechanizm stymulowania społeczności. W tym kontekście pokazano warunki i zasoby typowo rolniczej gminy Krobi położonej w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, które przyczyniają się do jej rozwoju lokalnego i regionalnego. Poza tym gmina Krobia zaliczana jest do obszarów perspektywicznych występowania udokumentowanych pokładów węgla brunatnego (złoże Poniec-Krobia). Wskazać należy na brak społecznej akceptacji dla wizji wydobycia węgla brunatnego. Powstanie na tym terenie kopalni odkrywkowej niesie za sobą wiele negatywnych skutków dla bardzo dobrze rozwiniętego rolnictwa, a w konsekwencji dla społeczności lokalnej. W artykule wskazano sposoby wzmocnienia „zakorzenienia”, aby w maksymalnym stopniu wartość dodana z działalności mieszkańców (rolniczej i pozarolniczej), przy efektywnym wykorzystaniu endogenicznych zasobów, pozostała na obszarze tej gminy i służyła dalszemu rozwojowi lokalnemu.

References:

1. Adamski T., Gorlach K., 2007, Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej, [w:] K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 137–150.
2. Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000–2004, 2005, WIOŚ, Poznań.
3. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
4. Ciok E., 1963, Komunikat wstępny o odkryciu węgla brunatnego w otworze Oczkowice nr 41.029.5" w Oczkowicach, pow. Rawicz, woj. Poznań, Baza MIDAS PIG PIB, Warszawa.
5. Dicken P., 2004, Geographers and 'globalization': (yet) another missed boat?, Transactions of the Institute of British Geographers, 29,1, s. 5–26.
https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.2004.00111.x -
6. Granovetter M., 1985, Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal of Sociology, 91, 3, s. 481–510.
https://doi.org/10.1086/228311 -
7. Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne 173, IGiPZ PAN, Warszawa.
8. Gruszczyński S., 2010, Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczych, Przegląd Górniczy, 10, s. 120–125.
9. Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., 2014, Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju, Wieś i Rolnictwo, 3 (164), s. 105–123.
10. Kasztelewicz Z., Sikora M., Zajączkowski M., 2012, Złoże Poniec – Krobia w bilansie konińskiego zagłębia górniczo-energetycznego węgla brunatnego, Polityka Energetyczna 15, 3, s. 135–146.
11. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
12. Kuźmiński A., 2012. Biskupizna ze smakiem. Przewodnik kulinarny po kuchni biskupiańskiej, Gmina Krobia.
13. Poczta W., Pepliński B., Bartkowiak N., 2014, Wpływ budowli kopalni odkrywkowej na sytuację produkcyjno-ekonomiczną rolnictwa i strukturę społeczno- kulturową obszaru odkrywki. Strona internetowa: http://stopkopalni.pl/wp-content/uploads/2014/06/Ocena-skutk%C3%B3wbudowy-kopalni-odkrywkowej-dla-rolnictwa.pdf [dostęp: 1.06.2016].
14. Polanyi K., 1944. The great transformation: The political and economic origins of our time, Beacon Press, Boston.
15. Południowy Obszar Intensywnego Rolnictwa, 2014, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
16. Przybyłek J., 2015, Węgiel brunatny – bogactwo czy przekleństwo południowo-zachodniej Wielkopolski, Przegląd Wielkopolski 3 (109), s. 35–49.
17. Przybyłek J., Górski J., 2016. Złoże węgla brunatnego Oczkowice – głos za właściwym rozpoznaniem hydrologicznym, Przegląd Geologiczny, 64, 3, s. 183–191.
18. Stachowiak K., 2011, Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 1, s. 83–99.
19. Strategia Rozwoju Gminy Krobia na lata 2014–2020, 2014, Rada Miejska w Krobi, Krobia.
20. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krobia, 2011, Rada Miejska w Krobi, Krobia.
21. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2007, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Puławy.
22. Wójcik J., Krzaklewski W., 2010, Metody rekultywacji leśnej terenów bezglebowych w górnictwie odkrywkowym, Przegląd Górniczy, 10, s. 115–199.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

44

Start page:

125

End page:

136

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: