Object

Title: Rolnictwo czy węgiel brunatny – utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi = Agriculture or brown coal: usability of resources in the local development of Krobia commune

Creator:

Kołodziejczak, Anna

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

W artykule przedstawiono koncepcję zakorzenienia, która jest nowym spojrzeniem na możliwość rozwoju lokalnego obszarów wiejskich w oparciu o występujące tam zasoby endogenne oraz mechanizm stymulowania społeczności. W tym kontekście pokazano warunki i zasoby typowo rolniczej gminy Krobi położonej w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, które przyczyniają się do jej rozwoju lokalnego i regionalnego. Poza tym gmina Krobia zaliczana jest do obszarów perspektywicznych występowania udokumentowanych pokładów węgla brunatnego (złoże Poniec-Krobia). Wskazać należy na brak społecznej akceptacji dla wizji wydobycia węgla brunatnego. Powstanie na tym terenie kopalni odkrywkowej niesie za sobą wiele negatywnych skutków dla bardzo dobrze rozwiniętego rolnictwa, a w konsekwencji dla społeczności lokalnej. W artykule wskazano sposoby wzmocnienia „zakorzenienia”, aby w maksymalnym stopniu wartość dodana z działalności mieszkańców (rolniczej i pozarolniczej), przy efektywnym wykorzystaniu endogenicznych zasobów, pozostała na obszarze tej gminy i służyła dalszemu rozwojowi lokalnemu.

References:

1. Adamski T., Gorlach K., 2007, Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej, [w:] K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 137–150. ; 2. Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000–2004, 2005, WIOŚ, Poznań. ; 3. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 4. Ciok E., 1963, Komunikat wstępny o odkryciu węgla brunatnego w otworze Oczkowice nr 41.029.5" w Oczkowicach, pow. Rawicz, woj. Poznań, Baza MIDAS PIG PIB, Warszawa. ; 5. Dicken P., 2004, Geographers and 'globalization': (yet) another missed boat?, Transactions of the Institute of British Geographers, 29,1, s. 5–26. ; - ; 6. Granovetter M., 1985, Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal of Sociology, 91, 3, s. 481–510. ; - ; 7. Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne 173, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 8. Gruszczyński S., 2010, Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczych, Przegląd Górniczy, 10, s. 120–125. ; 9. Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., 2014, Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju, Wieś i Rolnictwo, 3 (164), s. 105–123. ; 10. Kasztelewicz Z., Sikora M., Zajączkowski M., 2012, Złoże Poniec – Krobia w bilansie konińskiego zagłębia górniczo-energetycznego węgla brunatnego, Polityka Energetyczna 15, 3, s. 135–146. ; 11. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. ; 12. Kuźmiński A., 2012. Biskupizna ze smakiem. Przewodnik kulinarny po kuchni biskupiańskiej, Gmina Krobia. ; 13. Poczta W., Pepliński B., Bartkowiak N., 2014, Wpływ budowli kopalni odkrywkowej na sytuację produkcyjno-ekonomiczną rolnictwa i strukturę społeczno- kulturową obszaru odkrywki. Strona internetowa: http://stopkopalni.pl/wp-content/uploads/2014/06/Ocena-skutk%C3%B3wbudowy-kopalni-odkrywkowej-dla-rolnictwa.pdf [dostęp: 1.06.2016]. ; 14. Polanyi K., 1944. The great transformation: The political and economic origins of our time, Beacon Press, Boston. ; 15. Południowy Obszar Intensywnego Rolnictwa, 2014, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. ; 16. Przybyłek J., 2015, Węgiel brunatny – bogactwo czy przekleństwo południowo-zachodniej Wielkopolski, Przegląd Wielkopolski 3 (109), s. 35–49. ; 17. Przybyłek J., Górski J., 2016. Złoże węgla brunatnego Oczkowice – głos za właściwym rozpoznaniem hydrologicznym, Przegląd Geologiczny, 64, 3, s. 183–191. ; 18. Stachowiak K., 2011, Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 1, s. 83–99. ; 19. Strategia Rozwoju Gminy Krobia na lata 2014–2020, 2014, Rada Miejska w Krobi, Krobia. ; 20. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krobia, 2011, Rada Miejska w Krobi, Krobia. ; 21. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2007, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Puławy. ; 22. Wójcik J., Krzaklewski W., 2010, Metody rekultywacji leśnej terenów bezglebowych w górnictwie odkrywkowym, Przegląd Górniczy, 10, s. 115–199.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

44

Start page:

125

End page:

136

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62014 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information