Object structure
Title:

Regeneration of post-military areas in Poland

Subtitle:

Europa XXI 21 (2010)

Creator:

Jarczewski, Wojciech ; Kuryło, Michał

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Każdy numer posiada własny tytuł. ; 29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

regeneracja ; obszary powojskowe ; Agencja Mienia Wojskowego ; nowi użytkownicy

Abstract:

The Polish public space was enriched after 1990 by ca 77,600 ha of post-military land of which 11,861 ha are located in towns and cities. Compact redevelopment areas (former military garrisons, with barracks, hospitals, warehouses, fuel stations etc.) are located in 107 towns. In total, such areas occupy 10,000 ha. In addition, 5 former proving grounds were released and they are not currently used by the Army. The total area of that land is 49,933 ha. Also, 48 former airfields were given up, with the total surface area of 17,000 ha. Such a large surface area has been exceptionally important in the context of land resources (Jarczewski 2009).

References:

1. Jarczewski, W. (ed.) (2009), Przestrzenne aspekty rewitalizacji—śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, tom 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
2. Kamieński, Z. (1994), Identification and appraisal of ecological damages caused by the Russian Federation Army Units deployed in Poland, Edited by Kamieński, Z. et al., Warszawa.
3. Krogulski, M. L. (2001), Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956–1993, Wydawnictwo von Borowiecki, Warszawa.
4. Lentowicz, Z., (2009), Tysiące hektarów pod młotek, Rzeczpospolita, (18 czerwca 2009).
5. Law of Reconstruction, Technical Modernization and Financing of the Polish Armed Forces in 2001–2009 25 July 2001, as later amended.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego.
7. Social and economic consequences of the liquidation of garrisons subjected to the "Programme of reconstruction and technical modernization of the Polish Armed Forces in 2003–2006, with updates for 2003–2008", 2004, <http://www.kprm.gov.pl>
8. Sprzątanie po Rosjanach, Polska Zbrojna, 1994.
9. Strategiczny Program Rządowy: Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej (1995). Ustanowiono decyzją Rady Ministrów 23 maja 1995 r. <Interia, 10 października 2000>
10. Szczepański, M. (2005), Polska. Życie po J.A.R. 10-lecie programów zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej, Rada Programowa do Zagospodarowania Przejętego Mienia i Rekultywacji Terenów Zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej, Warszawa.
11. The Airport Network Development Programme (2007).
12. Wojtyś, A. (2002), Piła mądrzejsza po szkodzie, Polska Zbrojna, 14 (273), (kwiecień 2002).

Relation:

Europa XXI

Volume:

21

Start page:

117

End page:

133

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.21.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: