Object structure
Title:

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II = Ownership transformation of urban-transport companies in Poland – part II

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 (2009)

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

urban transport ; transformation period ; forms of ownership ; privatization ; foreign capital ; geography of enterprises ; Poland

Abstract:

Druga część artykułu zawiera wyniki badania empirycznego na temat przekształceń własnościowych organizatorów i realizatorów przewozów w transporcie miejskim. Procesy transformacji, choć zapoczątkowane znacznie wcześniej niż w przypadku przedsiębiorstw PKS, wykazują zdecydowanie mniejsze zaawansowanie. Mniej jest przedsiębiorstw sprywatyzowanych (z udziałem kapitału zagranicznego, spółek pracowniczych i z udziałem polskiego sektora niepublicznego), a więcej przedsiębiorstw publicznych (jednoosobowych spółek gminnych, międzygminnych spółek samorządów, jednoosobowych spółek komunikacyjnych związków komunalnych, spółek przedsiębiorstw komunalnych i zakładów budżetowych). Co więcej, w 20 miejscowościach obsługą transportu miejskiego zajmują się wielobranżowe przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

References:

1. Chyba A., 2007, Miejski transport zbiorowy w Zakopanem, Transport Miejski i Regionalny, 12, s. 31–36.
2. Dydkowski G., Tomanek R., 1999, Regulacyjne ograniczenia rynkowego zarządzania komunikacją miejską, Przegląd Komunikacyjny, 7–8, s. 24–27.
3. Mazur B., 2005, Funkcjonowanie zintegrowanych systemów transportu pasażerskiego – wnioski z doświadczeń czeskich, [w:] Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego – szanse i bariery, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, s. 15–38.
4. Pertkiewicz M. J., Machowiak R., 1996, Kaliskie Linie Autobusowe, sukces przekształcenia – przekształcenie sukcesu, Transport Miejski, 12, s. 11–15.
5. Rozkwitalska C., Kiewel J., Kozłowski M., Madej W., Rataj M., Ryciak L., Tarchalski Z., Więckowski M., 1994, Komunikacja miejska. Organizacja, zarządzanie i finansowanie, Agencja Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
6. Rudnicki A., Starowicz W., 2005, Transport miejski, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 72–78.
7. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5–44.
8. Taylor Z., Ciechański A., 2008a, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 3–13.
9. Taylor Z., Ciechański A., 2008b, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619–640.
10. Taylor Z., Ciechański A., 2008c, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 495–513.
11. "Tczewski" model komunikacji miejskiej, prezentacja przygotowana na konferencję pt. Sektor komunalny w Polsce i Europie, Gdańsk, 29.05.2007,
12. Tomanek R., 2003, Liberalizacja transportu miejskiego w Polsce na tle polityki transportowej Unii Europejskiej, [w:] G. Dydkowski, R. Tomanek (red.), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 195–211.
13. www.alpbuses.com – strona internetowa Autobusowych Linii Prywatnych (29.09.2008).
14. bip.tram-silesia.pl – Tramwaje Śląskie SA, Biuletyn Informacji Publicznej (12.09.2008).
15. www.igkm.pl – strona internetowa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (1.07.2008).
16. www.infobus.pl – internetowy portal autobusowy Infobus (1.07.2008).
17. www.katowice.uw.gov.pl – strona internetowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach(16.09.2008).
18. www.kla.com.pl – strona internetowa Kaliskich Linii Autobusowych (11.09.2008).
19. www.komunikacja.bialystok.pl – strona internetowa Departamentu Dróg i Transportu Urzę-du Miasta w Białymstoku (9.09.2008).
20. www.komunikacja.radom.pl – nieoficjalna strona internetowa komunikacji miejskiejw Radomiu, redagowana przez M. Ziółkowskiego i B. Wurmana (10.09.2008).
21. www.mpk.swidnica.pl – strona internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego GórnośląskiegoOkręgu Przemysłowego (16.09.2008).
22. www.mpk.kielce.pl – strona internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnegow Kielcach (9.09.2008).
23. www.mpk.swidnica.pl – strona internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnegow Świdnicy (9.09.2008).
24. www.mzdik.pl – strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu(10.09.2008).
25. www.netblok.pl/~noltychy/histkomslaskiej2.html – prywatna strona internetowa – Historiaśląskich autobusów. Geneza i rozwój Komunikacyjnego Związku Komunalnego GórnośląskiegoOkręgu Przemysłowego (12.09.2008).
26. www.wpk.katowice.pl – strona internetowa (Wojewódzki portal komunikacyjny), redagowanaprzez Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie (11.09.2008).
27. www.zdik.walbrzych.pl – strona internetowa Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu(29.09.2008).
28. www.zkm.tczew.pl – strona internetowa Zakładu Komunikacji Miejskiej Veolia TransportPolska Tczew (22.09.2008).
29. Wyszomirski O., 2007, Ewolucja systemów organizacji transportu miejskiego w Europie, Przegląd Komunikacyjny, 7, s.23–28.
30. Wyszomirski O. (red.), 2008, Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
31. Wyszomirski O., Grzelec K., Hebel K., 2005, Integracja transportu zbiorowego z punktu widzenia interesów pasażera, operatora i organizatora, [w:] Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego – szanse i bariery, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, s. 61–85.
32. Zagożdżon B., 2001, Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Analiza na przykładzie wybranych miast, Monografie, 48, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom.

Relation:

Przegląd Geograficzny ; Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

2

Start page:

205

End page:

236

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: