Object structure

Title:

Spatial differentiation of Polish export linkages

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 1 (2015)

Creator:

Szejgiec, Barbara ; Komornicki, Tomasz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

powiązania eksportowe ; geograficzna i eksportowa dywersyfikacja produktu ; obszary koncentracji eksportu ; geografia handlu w Polsce

Abstract:

The study presents a brief review of Polish regions’ participation in the global economy in 2011 based on export linkages at the local level (LAU 1). It identifies both the key actors in the globalisation processes within the country and the types of territories that share common trends in geographic and product export structures. The paper deals with a delimitation of areas of export concentration. A total of 23 areas have been identified accounting for nearly 60% of Polish exports. Both the economic strength of the regions as reflected in their respective figures and the long-established position of industry in the national economy resulted in a wide range of areas discussed here

References:

1. ESPON, 2012. Territorial impact of globalization for Europe and its regions. Final Report, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/TIGER/FR/TIGER_Final_Report.pdf [10 December 2014].
2. ESPON, 2013. Europe and its regions in the global trade. Draft Final Scientific Report, Working Paper 7, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/TIGER/DFR/TIGER_DFR_wp07_regtrade.pdf [10 December 2014].
3. Komornicki T., 2003. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. Prace Geograficzne, 190, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
4. Komornicki T., 2004. Obszary koncentracji eksportu w przestrzeni przemysłowej Polski. Przegląd Geograficzny, vol. 76, no. 4, pp. 473-491.
5. Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec B., Wiśniewski R ., 2015. Wpływ globalnych procesów ekonomicznych na rozwój lokalny. [unpublished manuscript]
6. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T ., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010. Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Studia, 128, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
7. Llop M., Manresa A., 2007. Analysis of linear multipliersin an open regional economy. RegionalStudies, vol. 41, no. 4, pp. 421-428.
8. Scott A.J., Storper M., 2007. Regions, globalization, development. Regional Studies, vol. 41, suppl. 1, pp. 191-205.
-
9. Śleszyński P., 2007. Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, 213, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
10. Umiński S., 2012. Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

88

Issue:

1

Start page:

173

End page:

178

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0011

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: