Object structure

Title:

The development of geographical ideas in Poland: Exhibition at the Jagiellonian University Museum

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 1 (2015)

Creator:

Jackowski, Antoni ; Taborska, Małgorzata

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

history of geographical ideas ; exhibitions ; Poland

References:

1. Jackowski A., Taborska M., 2014. Rozwój myśli geograficznej w Polsce: Katalog wystawy towarzyszącejKonferencji Regionalnej MiędzynarodowejUnii Geograficznej Collegium Maius, Kraków18-22 sierpnia 2014. Kraków: Instytut Geografiii Gospodarki Przestrzennej UJ, Muzeum UniwersytetuJagiellońskiego.
2. Piłsudski J. aka Mieczysławski Z. 1910. Geografia militarna Królestwa Polskiego. Warszawa: Życie.
3. Romer E., 1916. Geograficzno-statystyczny atlas Polski. Warszawa-Kraków: Gebethner i Wolff.
4. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., 1880-1902. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa: nakładem Filipa Sulimierskiego i Władsława Walewskiego.
5. Śniadecki J., 1804. Jeografia, czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi. Warszawa.

Relation:

Geographia Polonica ; Geographia Polonica

Volume:

88

Issue:

1

Start page:

165

End page:

172

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: