Object structure
Title:

Accessibility patterns: Czech Republic case study

Subtitle:

Europa XXI 24 (2013)

Creator:

Marada, Miroslav ; Květoň, Viktor ; Mattern, Tomáš ; Štych, Přemysl ; Hudeček, Tomáš

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

dostępność ; infrastruktura transportowa ; TEN-T ; GIS ; Czechy

References:

1. Biosca O., Spiekermann K., Stępniak M., 2013. Transport accessibility at regional scale, EUROPAXXI, vol. 24, pp. 5-17.
http://dx.doi.org/10.7163/Eu21.2013.24.1 -
2. European Commission, 1999. 14 TEN Priority Projects. http://europa.eu.int/en/comm/dg07/tentpp9807/indexhtm [25 September 2013].
3. European Commission, 2002a. Revision of the Trans-European Transport Networks "TEN-T". Community Guidelines. Brussels: European Commission, http://europa.eu.int/comm/transport/themes/network/english/ten-t-en.html [25 September 2013]
4. European Commission, 2002b. Trans-European Transport Network. TEN-T priority projects. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
5. European Commission, 2003. A European Initiative for Growth. Investing Networks and Knowledge for Growth and Jobs. Final Report to the European Council.COM(2003)690 final/2. Brussels: Commission of the European Communities.
6. European Regional Prospects, CAMBRIDGE ECONOMETRICS, 2010 Cambridge.
7. Hudeček T., 2008. Model časové dostupnosti individuální automobilové dopravy. Geografie, 113, Vol. 3, pp. 140−153.
8. Hůrský J., 1978. Regionalizace České socialistické republiky na základě převládajícího spádu osobní dopravy. Studia geographica, vol. 59, Brno: Geografický ústav ČSAV.
9. Kvĕtoň V., 2006. Hodnocení dopravních možností obyvatel: analýza okresů Česka a mikroregionální pohled. Diplomová práce, Praha: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
10. Marada M., Hudeček T., 2006. Accessibility of Peripheral Regions: A Case of Czechia. Europa XXI 15, Warszava, pp. 43-51.
11. Marada M., Kvĕtoň V., Vondrackova, P., 2010. Doprava a geografická organizacespolečnosti v Česku. EdiceGeographica, ČGS, Praha, 161 pp.
12. Marada M., Kvĕtoň V., 2010. Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českýchobcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie – Sborník ČGS, 110, č. 1, pp. 21−43.
13. MMR ČR, 2006. Strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo pro místnírozvoj ČR.

Relation:

Europa XXI

Volume:

24

Start page:

61

End page:

76

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2013.24.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: