Object structure
Title:

Parametry hydrologiczne wezbrań opadowo-nawalnych w polskiej, słowackieji rumuńskiej części Karpat = Hydrological parameters of rainstorm-inducted flash floods in the Polish,Slovakian and Romanian parts of the Carpathians

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 1 (2014)

Creator:

Bryndal, Tomasz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

hydrologia ; wezbrania ; przepływ maksymalny ; krzywa obwiedni ; Karpaty ; Polska ; Słowacja ; Rumunia

References:

1. Barredo J.I., 2007, Major flood disasters in Europe: 1950-2005, Natural Hazards, 42, 1, s. 25-148. doi:10.1007/s11069-006-9065-2.
http://dx.doi.org/10.1007/s11069-006-9065-2 -
2. Bartnik A., Jokiel P., 2007, Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek europejskich, Gospodarka Wodna, 1, s. 28-32.
3. Bartnik A., Jokiel P.,, 2008, Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek półkuli północnej, Przegląd Geograficzny, 80, 3, s. 361-383.
4. Bartnik A., Jokiel P., 2010, Maksymalne przepływy i odpływy w Polsce w latach 1956-2006, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, Warszawa, s. 43-53.
5. Bartnik A., Jokiel P., 2012, Geografia wezbrań i powodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
6. Borga M., Boscolo P., Zanon F., Sangati M., 2007, Hydrometeorological analysis of the 29 August 2003 flash flood in the Eastern Italian Alps, Journal of Hydrometeorology, 8, 5, s. 1049-1067.
7. Bryndal T., 2003, Wylesione zlewnie w Gromniku (Pogórze Rożnowskie), jako przykłady zlewni generujących lokalną powódź, [w:] J. Lach (red.), Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, Wydawnictwo UP, Kraków, s. 15-24.
8. Bryndal T., 2006, Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania występowania lokalnych powodzi w Polsce, Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, maszynopis.
9. Bryndal T., 2008, Parametry zlewni, w których wystąpiły lokalne powodzie, Annales UMCS, sec. B, 63, s. 177-200.
10. Bryndal T., 2009, Przepływy maksymalne odnotowane podczas gwałtownych wezbrań, spowodowanych krótkotrwałymi ulewnymi opadami deszczu w małych zlewniach karpackich, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 329-334.
11. Bryndal T., 2010, Parametry hydrologiczne wezbrań spowodowanych krótkotrwałymi intensywnymi opadami deszczu w Polsce, Annales UMCS, sec. B, 65, 1, s. 43-71.
12. Bryndal T., Cabaj W., Suligowski R., 2010a, Gwałtowne wezbrania potoków Kisielina i Niedźwiedź w czerwcu 2009 r. (Pogórze Wiśnickie), [w:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 337-348.
13. Bryndal T., Cabaj W., Suligowski R., 2010b, Hydrometeorologiczna interpretacja gwałtownych wezbrań małych cieków w źródłowej części Wielopolki w dniu 25 czerwca 2009 roku, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, Warszawa, s. 81-91.
14. Bryndal T., Cabaj W., Gębica P., Kroczak R., Suligowski R., 2010c, Gwałtowne wezbrania spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Wątok (Pogórze Ciężkowickie), [w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Woda w badaniach geograficznych, Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 307-319.
15. Ciepielowski A., 1970, Maksymalne wielkości spływów jednostkowych z deszczów nawalnych, Przegląd Geograficzny, 15, 2, s. 179-193.
16. Ciepielowski A., 1973, Przegląd wzorów empirycznych do określania maksymalnych przepływów letnich, Zeszyty Naukowe AR w Warszawie, Melioracje Wodne, 12.
17. Ciepielowski A., Dąbkowski L., 1968, Charakterystyka hydrologiczna skutków katastrofalnego oberwania chmury" nad rzeszowskiem w dniu 26 kwietnia 1966 roku, Przegląd Geofizyczny, 13, 3, s. 261-272.
18. Dębski K., 1969, O potencjalnym najwyższym odpływie z krótkotrwałych deszczów nawalnych, Rozprawy Hydrotechniczne, 23, s. 51-63.
19. Françou J., Rodier J.A., 1969, Essai de classification des crues maximales, [w:] Floods and Their Computation: Proceedings of the Leningrad Symposium, August 1967, IAHSUNESCO-WMO, Gentbrugge, s. 518-527.
20. Fal B., 2004, Maksymalne przepływy rzek polskich na tle wartości zaobserwowanych w różnych rzekach świata, Gospodarka Wodna, 5, s. 188-192.
21. Gaume E., Bain V., Bernardara P., Newinger O., Barbuc M., Bateman A., Blaškovičova L., Blöschl G., Borga M., Dumitrescu A., Daliakopoulos I., Garcia J., Irimescu A., Kohnowa S., Koutroulis A., Marchi L,, Matreata S., Medina V., Preciso E., Sempre-Tores D., Stancalie G., Szolgay J., Tsanis I., Velasco D., Viglione A., 2009, A compilation of data on European flash floods, Journal of Hydrology, 367, s. 70-78. doi:10.1016/j.jhydrol.2008.12.028.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.12.028 -
22. Gaume E., Livet M., Desbordes M., Villeneuve J.P., 2004, Hydrologic analysis of the Aude, France, flash-flood 12 and 13 November 1999, Journal of Hydrology, 286, s. 135-154.
23. Gil E., 1998, Spływ wody i procesy geomorfologiczne w zlewniach fliszowych podczas gwałtownej ulewy w Szymbarku w dniu 7 czerwca 1985 roku, Dokumentacja Geograficzna, 11, s. 85-107.
24. Herschy R.W., 2002, The World's maximum observed floods, Flow Measurement and Instrumentation, 13, s. 231-235.
25. Niedbała A., Soja R., 1998, Odpływ z opadu nawalnego w dniu 18 maja 1996 roku w Sułoszowej, Dokumentacja Geograficzna, 11, Warszawa, s. 31-38.
26. Nowak A. (red.), 2003, Statystyka, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
27. Rodier J.A., Roche M., 1984, World Catalogue of Maximum Observed Floods, IAHS Publications, 143, Wallingford, Oxfordshire.
28. Soja R., 1981; Analiza odpływu z fliszowych zlewni Bystrzanki i Ropy (Beskid Niski), Dokumentacja Geograficzna, 1.
29. Stawnicka-Stolarska A., 1963, Odpływ z dorzecza Osławy podczas powodzi w dniach 12-13 VII 1957, Prace i Studia Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska, 6, s. 197-211.
30. World Catalogue of Maximum Observed Floods, Errata and Supplementary Data, 2004, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

1

Start page:

5

End page:

21

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.1.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: