Object structure
Title:

Cross-border public transport between Poland and Czechia and the development of the tourism functions of the region

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 93 No. 2 (2020)

Creator:

Kołodziejczyk, Krzysztof : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

public transport ; transport accessibility ; borderland ; Poland ; Czechia ; tourism

Abstract:

Most of the Polish-Czech borderland is of great tourist attractiveness and has a considerable potential for tourism development. In order for a tourist region to function properly, appropriate public transport is necessary, which in the analysed case also includes cross-border transport. The aim of this paper is to evaluate the level of development of cross-border public transport in the Polish-Czech borderland from the perspective of its attractiveness and the development of tourism functions. Despite the fact that both Poland and Czechia joined Schengen the development of cross-border journeys’ range has been relatively slow (in some cases even diminishing). The coordination of services organised by the two countries is poor in terms of routes and timetables (in the latter case especially taking into account tourists’ needs). Locations where it is possible to cross the border using means of public transport are located irregularly and do not always correspond with the tourist attractiveness of a region. For the tourists who do not have a vehicle or for those who consciously refrain from using the car on holidays, the border is still a barrier.

References:

Altmann, M., Chovanec, I., Lejčar, I., Rusak, R., Štancl, M. (2003). Komunikacja kolejowa na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. Technika Transportu Szynowego, 10(1-2), 3-40.
Andersen, B. (1993). A survey of the Swiss public transport system and policy. Transport Reviews, 13(1), 61-81. https://doi.org/10.1080/01441649308716835
Anderson, J., O'Dowd, L. (1999). Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance. Regional Studies, 33, 593-604. https://doi.org/10.1080/00343409950078648
Anisiewicz, R. (2007). Transport kolejowy w Obwodzie Kaliningradzkim jako czynnik rozwoju współpracy transgranicznej. In I. Kiniorska, S. Sala (eds.), Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, t. II (pp. 401-407), Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Anisiewicz, R. (2008). Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym. In S. Dołzbłasz, A. Raczyk (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno- -przestrzennych: Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni (pp. 141-148), Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Arcuset, L. (2009). Possible paths towards sustainable tourism development in a high-mountain resort. Journal of Alpine Research/Revue de Géographie Alpine, 97(3), 1-13. https://doi.org/10.4000/rga.1048
Babiński, G. (2001). Pogranicza stare i nowe. Ciągłość i zmiana procesów społecznych. In K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds.), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty (pp. 69-82), Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
Bajerski, A. (2008). Problemy wydzielenia peryferii społeczno-gospodarczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 70(2), 159-167.
Beim, M., Soczówka, A. (2016). Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny, 2/2016, 19-24.
Berlińska, D., Korzeniowski, M. (Eds.). (2007). Tożsamość lokalna, regionalna, transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
Boruta, T., Ivan, I. (2010). Public transport in rural areas of the Czech Republic - case study of the Jeseník region. Moravian Geographical Reports, 18(2), 9-22.
Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. Annals of Tourism Research, 39(2), 528-546. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.02.003
Cavallaro, F., Dianin, A. (2019). Cross-border commuting in Central Europe: Features, trends and policies. Transport Policy, 78, 86-104. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.04.008
Celata, F. (2007). Geographic marginality, transport accessibility and tourism development. In A. Celant (ed.), Global tourism and regional competitiveness (pp. 37-46), Bologna: Patron.
Chakour, V., Eluru, N. (2016). Examining the influence of stop level infrastructure and built environment on bus ridership in Montreal. Journal of Transport Geography, 51, 205-217. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.01.007
Chien, S., Schonfeld, P. (1998). Joint optimization of a rail transit line and its feeder bus system. Journal of Advanced Transportation, 32(3), 253-284. https://doi.org/10.1002/atr.5670320302
Chojnicki, Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Wydawnictwo Bogucki.
Chowdhury, S., Ceder, A. A. (2016). Users willingness to ride an integrated public-transport service: A literature review. Transport Policy, 48, 183-195. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.03.007
Chowdhury, S., Hadas, Y., Gonzales, V. A., Schot, B. (2018). Public transport users' and policy makers' perceptions of integrated public transport systems. Transport Policy, 61, 75-83. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.10.001
Churski, P. (2010). Problem areas in Polish regional policy. Moravian Geographical Reports, 18(2), 23-35.
Ciechański, A. (2006). Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 12, 113-135.
Ciok, S. (1991). Sudety: Obszar problemowy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ciok, S. (1994). Wybrane obszary problemowe Polski południowo-zachodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dickinson, J. E., Robbins, D. (2008). Representations of tourism transport problems in a rural destination. Tourism Management, 29(6), 1110-1121. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.02.003
Dokoupil, J., Kopp, J. (2011). Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí českobavorského pohraničí. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Dołzbłasz, S. (2012). Pogranicza, obszary przygraniczne i transgraniczne. In A. Raczyk, S. Dołzbłasz, S. Leśniak-Johann, Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim (pp. 23-27), Wrocław: Wydawnictwo Gaskor.
Dołzbłasz, S. (2012). Transborder relations between territorial units in the Polish-German borderland. Geographia Polonica, 85, 23-36. https://doi.org/10.7163/gpol.2012.3.16
Dołzbłasz, S. (2015). Symmetry or asymmetry? Cross-border openness of service providers in Polish-Czech and Polish-German border towns. Moravian Geographical Reports, 23(1), 2-12. https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0001
Dołzbłasz, S. (2017). Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Dołzbłasz, S. (2017). From divided to shared spaces: Transborder tourism in the Polish-Czech borderlands. In D. Hall (ed.), Tourism and geopolitics: Issues and concepts from Central and Eastern Europe (pp. 163-177), Wallingford-Boston: CABI. https://doi.org/10.1079/9781780647616.0163
Dołzbłasz, S. (2018). A network approach to transborder cooperation studies as exemplified by Poland's eastern border. Geographia Polonica, 91(1), 63-76. https://doi.org/10.7163/GPol.0091 DOI
Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2015). Different borders - different cooperation? Transborder cooperation in Poland. Geographical Review, 105(3), 360-376. https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2015.12077.x
Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2016). Transborder co-operation and competition among firms in the Polish-German borderland. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 108(2), 141-156. https://doi.org/10.1111/tesg.12191
Dziadek, M. (1996). Funkcjonowanie transportu w miastach przygranicznych na przykładzie Cieszyna. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 125-130.
Dziadek, M. (1998). Dostępność komunikacyjna ośrodków turystycznych Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 4, 79-94.
Faracik, R. (2008). Główne regiony turystyczne świata. In W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 87-121), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Fedan, R. (2008). Infrastruktura transportowa i graniczna warunkiem efektywnej współpracy transgranicznej. In M. G. Woźniak (ed.), Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych (pp. 302-312), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Gamon, W., Naranjo Gómez, J.M. (2019). Main problems of railway cross-border transport between Poland, Germany and Czech Republic. Sustainability, 11, 4900. https://doi.org/10.3390/su11184900
Gołdyka, L. (Ed.). (1999). Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Kontynuacje. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
Gołdyka, L. (2013). Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Górecka, S., Tomczak, P. (2008). Demographic development of Lower Silesia with particular focus on the Polish-Czech and Polish-German borderland. In M. Sasek (ed.), Social and Economic Development and Regional Politics (pp. 50-61), Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University.
Graff, M. (2017). Komunikacja kolejowa na polsko-niemieckim pograniczu. Technika Transportu Szynowego, 24(3), 22-33.
Graff, M. (2017). Komunikacja kolejowa na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim. Technika Transportu Szynowego, 24(4), 16-26.
Guzik, R. (2012). Porównanie dostępności przestrzennej w obszarach wiejskich Karpat Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej. In P. Rosik, R. Wiśniewski (eds.), Dostępność i mobilność w przestrzeni (pp. 103-110), Warszawa: IGiPZ PAN.
Ivan, I., Boruta, T. (2010). Quantitative and qualitative evaluation of public transport supply in rural regions. Case study of Jeseník region. Europa XXI, 21, 31-45. https://doi.org/10.7163/eu21.2010.21.3
Jerczyński, M., Koziarski, S. (1992). 150 lat kolei na Śląsku. Opole-Wrocław: Instytut Śląski w Opolu, Dolnośląska DOKP we Wrocławiu.
Johnson, C.M. (2009). Cross-border regions and territorial restructuring in Central Europe: Room for more transboundary space. European Urban and Regional Studies, 16(2), 177-191. https://doi.org/10.1177/0969776409102190
Jurkowski, W. (2018). Integracja głównych dworców autobusowych i kolejowych w miastach wojewódzkich w Polsce. Przegląd Komunikacyjny, 73(5), 22-26.
Jurkowski, W., Smolarski, M. (2017). Proteza koniecpolska jako stymulanta rozwoju transportu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny, 4, 20-24. https://doi.org/10.35117/A_ENG_17_04_04
Kolejka, J., Żyszkowska, W., Batelková, K., Ciok, S., Dołzbłasz, S., Kirchner, K., Krejčí, T., Raczyk, A., Spallek, W., Zapletalová, J. (2015). Permeability of Czech-Polish border using by selected criteria. Geographia Technica, 10(1), 51-65.
Kolosov, V., Więckowski, M. (2018). Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. Geographia Polonica, 91(1), 5-16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106 DOI
Kołodziejczyk, K. (2013). Dostępność komunikacyjna gminy Głuchołazy w perspektywie jej funkcji turystycznych. Transport Miejski i Regionalny, 2/2013, 27-36.
Kołodziejczyk, K. (2014). Rozwój sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach w latach 1945-2013. Prace Geograficzne, 136, 81-101. https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.005.1643
Kołodziejczyk, K. (2014). Oferta turystycznych linii autobusowych przewożących rowery w Republice Czeskiej. Transport Miejski i Regionalny, 11/2014, 27-34.
Kołodziejczyk, K. (2015). Integracja sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach po wstąpieniu Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen. In M. Babińska (ed.), Turystyka na pograniczu Polsko-Czeskim (pp. 85-98). Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa.
Kołodziejczyk, K. (2017). Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 37(1), 85-99. https://doi.org/10.18276/ept.2017.1.37-07
Kołodziejczyk, K. (2017). Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych - wybrane zagadnienia. Transport Miejski i Regionalny, 4/2017, 18-25.
Kołodziejczyk, K. (2017). Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych na ziemi kłodzkiej. Transport Miejski i Regionalny, 5/2017, 5-11.
Kołodziejczyk, K. (2019). Rozwój sieci szlaków pieszych w wybranych częściach Sudetów Środkowych w latach 2005-2017. Prace Geograficzne, 156, 9-33. https://doi.org/10.4467/20833113pg.19.001.10305
Komornicki, T. (1994). Międzynarodowe regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy (analiza układu sieci i natężenia ruchu na przejściach granicznych. In P. Eberhardt, M. Miros (eds.), Węzłowe problemy współpracy przygranicznej (pp. 103-116). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
Komornicki, T. (1996). Transgraniczne powiązania transportowe Polski południowo-wschodniej. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 49-66.
Komornicki, T. (1999). Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
Kondracki, J. (2000). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kozanecka, M. (1996). Komunikacja autobusowa jako miernik powiązań przestrzennych województwa przemyskiego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 109-124.
Król, M., Taczanowski, J. (2016). Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i Słowacji. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Kruczek, Z., Przybyło-Kisielewska, K. (2019). Ruch turystyczny w parkach narodowych i konsekwencje nadmiernej frekwencji odwiedzających. In B. Walas, R. Pawlusiński, J. Sobczuk, T. Pasierbek, W. Fedyk, Z. Kruczek, B. Nižnanský (eds.), Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze: Skazani na dialog (pp. 160-171), Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.
Kurowska-Pysz, J., Castanho, R.A., Naranjo Gómez, J.M. (2018). Cross-border cooperation-The barriers analysis and the recommendations. Polish Journal of Management Studies, 17, 134-147. https://doi.org/10.17512/pjms.2018.17.2.12
Květoň, V., Marada, M. (2010). Analysis of public and individual transportation in Czechia: Spatial differentiation and conditional factors. EUROPA XXI, 21, 19-30. https://doi.org/10.7163/eu21.2010.21.2
Kwaśniewicz, W. (1999). Kilka uwag o teoretycznych aspektach badań transgranicznych. In L. Gołdyka (ed.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Kontynuacje (pp. 75-90), Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
Lijewski, T. (1996). Graniczne linie kolejowe w przeszłości i w perspektywie. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 9-19.
Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Marada, M., Hudeček, T. (2006). Accessibility of peripheral regions. A case of Czechia. EUROPA XXI, 15, 43-49.
Mazurski, K. R. (2012). Historia turystyki sudeckiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy", COTG PTTK.
Michalski, W. (2006). Tranzytem przez stację w Głuchołazach, czyli krótka historia linii Hanušovice - Jeseník - Krnov (cz. 1). Turysta Dolnośląski, 3/2006. https://www.kolej.one.pl/~halski/przejscia/glucholazy2/glucholazy-turdosl.html [30 January 2020].
Michalski, W. (2006). Tranzytem przez stację w Głuchołazach, czyli krótka historia linii Hanušovice - Jeseník - Krnov (cz. 2). Turysta Dolnośląski, 4/2006. https://www.kolej.one.pl/~halski/przejscia/glucholazy2/glucholazy-turdosl.html [30 January 2020].
Michniak, D. (2011). Rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry v slovensko-polskom pohraničí po roku 1989. In I. Andráško, V. Ira, E. Kallabová (eds.), Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR (pp. 81-86), Bratislava: Geografický ústav, Slovenská akadémia vied.
Ministry of Construction. (2006). Studium zagospodarowana przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego: Synteza dokumentów krajowych. Wrocław - Praga: Ministerstwo Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky.
Obracaj, P., Opałka P. (2018). Miejsca węzłowe pogranicza polsko-czeskiego jako istotne miejsca aktywizacji sieci powiązań transgranicznych. Budownictwo i Architektura, 18(2), 51-64. https://doi.org/10.24358/Bud-Arch_18_172_05
Pawlusiński, R. (2008). Transport w turystyce. In W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 164-177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Petersen, T. (2012). Public transport for exurban settlements. Melbourne: University of Melbourne.
Petersen, T. (2016). Watching the Swiss: A network approach to rural and exurban public transport. Transport Policy, 52, 175-185. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.07.012
Połom, M., Goliszek, S. (2017). Transport in Poland during the period of accession to the European Union. Journal of Geography, Politics and Society, 7(3), 41-49. https://doi.org/10.4467/24512249jg.17.026.7182
Potocki, J. (2010). Pressure on natural environment in major tourist locations of the Karkonosze Mts. in light of demographic trends and expansion of the tourist function of the region. Opera Corcontica, 47(supl. 1), 277-282.
Potocki, J. (2013). Kształtowanie sieci turystycznych szlaków pieszych w Sudetach po II wojnie światowej i jego ważniejsze uwarunkowania. In A. Mateusiak (ed.), Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach (pp. 23-46). Jelenia Góra: Wydawnictwo Ad Rem.
Provincial Urban Planning Office. (2004). Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego - część polska. Wrocław: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne.
Puchler, J., Kurth, S. (1995). Verkehrsverbund. The success of regional public transport in Germany, Austria and Switzerland. Transport Policy, 2(4), 279-291. https://doi.org/10.1016/0967-070X(95)00022-I
Raczyk, A., Dołzbłasz, S., Leśniak-Johann, M. (2012). Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor.
Raczyk, A., Leśniak-Johann, M. (2012). The competitive position of border areas in relation to the Polish and German regions. Geographia Polonica, 85, 37-54. https://doi.org/10.7163/gpol.2012.3.17
Rechłowicz, M., Soczówka, A. (2012). Publiczny transport zbiorowy w przestrzeni konurbacji rybnickiej. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
Rosik, P. (2012). Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
Rowenczak, I. (1996). Struktury komunikacyjne strefy przygranicznej ukraińsko-polskiej (stan aktualny i perspektywy). Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 103-106.
Róg, J. (2013). Procesy integracyjne na pograniczu polsko-czeskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 65, 345-360.
Runge, J. (2003). Śląsk Cieszyński jako czesko-polski region przygraniczny. In J. Runge (ed.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju (pp. 13-27), Katowice: Uniwersytet Śląski.
Ryan, S., Throgmorton, J.A. (2003). Sustainable transportation and land development on the periphery: a case study of Freiburg (Germany) and Chula Vista (California). Transportation Research, Part D: Transport and Environment, 8(1), 37-52. https://doi.org/10.1016/s1361-9209(02)00017-2
Rzeczycki, T. (2013). Czeskie autobusy w polskich Sudetach. Sudety: Przyroda, Kultura, Historia, 149-150, 22.
Schley, F. (2001). Urban transport: Strategy review. Eschbom: Deutsche Gesellschaft für technische Zussamenarbeit GmbH.
Smolarski, M. (2017). Transport kolejowy w obsłudze gmin we wschodniej części pogranicza polsko-czeskiego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 78-90. https://doi.org/10.4467/2543859xpkg.17.006.6735
Smolarski, M., Jurkowski, W., Raczyk, A. (2019). Bus and train connections between towns in Lower Silesia under different operational models: Competition or complementarity?. Moravian Geographical Reports, 27(1), 31-40. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0003
Smolarski, M., Raczyk, A. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego. Studia Miejskie, 27, 9-24. https://doi.org/10.25167/sm2017.027.01
Smolarski, M., Suszczewicz, M. (2017). Wpływ niezależnego przewoźnika pasażerskiego (polskibus.com) na rynek przewozów międzywojewódzkich z miast średniej wielkości. Studia Miejskie, 23, 157-169.
Soczówka, A. (2013). Dostępność komunikacji miejskiej i podmiejskiej w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej. Acta Geographica Silesiana, 14, 87-100.
Sroka, P. (2013). Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
Staffa, M. (1981). Zagospodarowanie terenów przygranicznych dla potrzeb turystyki górskiej w Sudetach. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego w Jeleniej Górze, 21, 305-317.
Staffa, M. (1986). Zagospodarowanie turystyczne Sudetów po 1945 roku. In Turystyka polska w Sudetach (pp. 21-32), Wrocław: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Statistical Office in Zielona Góra. (2010). Pogranicze polsko-czesko-niemieckie. Zielona Góra: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
Statistics Poland. (2016). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Swarbrooke, J. (1999). Sustainable tourism management. Wallingford: CABI Publishing Series. https://doi.org/10.1079/9780851993140.0000
Szafrańska, A. (2017). Tak dalecy czy/i tak bliscy? Obraz Czechów w percepcji polskich nauczycieli. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(3), 81-92. https://doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.81
Śliz, A., Szczepański. M. S. (2013). Borderland in sociological perspective: The case of the Polish-Czech border. In J. Kiszta (ed.), BlueNotes 1 (pp. 25-29), Ostrava: ACCENDO - Centrum pro védu a výzkum, o.p.s.
Śliz, A., Szczepański, M. S. (2016). Pogranicze polsko-czeskie w perspektywie socjologicznej. Kontekst kulturowy. Pogranicze: Studia Społeczne, 27(1), 47-59. https://doi.org/10.15290/pss.2016.27.01.03
Šťastná, M., Vaishar, A., Stonawská, K. (2015). Integrated Transport System of the South-Moravian Region and its impact on rural development. Transportation Research, Part D: Transport and Environment, 36, 53-64. https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.02.012
Taczanowski, J. (2012). A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 18, 125-139. https://doi.org/10.2478/v10089-012-0025-1
Taylor, Z. (2006). Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. Journal of Transport Geography, 14, 135-151. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2005.05.003
Taylor, Z., Ciechański, A. (2006). Deregulation in Polish rail transport. Transport Reviews, 26(3), 305-324. https://doi.org/10.1080/01441640500443856
Taylor, Z., Ciechański, A. (2010). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. Przegląd Geograficzny, 82(4), 549-571. https://doi.org/10.7163/przg.2010.4.4
Taylor, Z., Ciechański, A. (2011). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. Przegląd Geograficzny, 83(2), 205-231. https://doi.org/10.7163/przg.2011.2.3
Tomeš, Z., Kvizda, M., Nigrin, T., Seidenglanz, D. (2014). Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics, 48, 270-276. https://doi.org/10.1016/j.retrec.2014.09.052
Vaishar, A. (2008). Possibilities for the multifunctional development of rural regions in the Czech Borderland. Europa XXI, 17, 63-70.
Vaishar, A., Dvořák, P., Hubačíková, V., Zapletalová, J. (2013). Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: case study of the Javorník area. Geographia Polonica, 86(3), 237-253. https://doi.org/10.7163/gpol.2013.21
Vystoupil, J., Šauer, M. (2012). Geography of tourism of the Czech Republic. In J. Wyrzykowski, K. Widawski (eds.), Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries (pp. 103-139), Wrocław: Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław.
Wegener, M., Komornicki, T., Korcelli, P. (2005). Spatial impacts of the trans-European networks for the new EU Member States. Europa XXI, 13, 27-43.
Werner, Z. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. In J. Wyrzykowski, J. Marak (eds.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (pp. 346-371), Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
Wieniawska-Raj, B. (2010). Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym. Opera Corcontica, 47(supl. 1), 269-276.
Więckowski, M. (2010). Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica, 83(2), 67-81. https://doi.org/10.7163/gpol.2010.2.5
Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Székely, V., Śleszyński, P., Świątek, D., Wiśniewski, R. (2012). Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka. Warszawa, Bratysława: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Geografický ústav, Slovenská akadémia vied.
Więckowski, M. (2013). Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe. The case of Polish border parks. Journal of Alpine Research, 101(2). https://doi.org/10.4000/rga.2107

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

93

Issue:

2

Start page:

261

End page:

285

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB

Resource Identifier:

0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0173

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: