Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Czarnecka B.M., 2007, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej, \[w\:\] J. Sikora \(red.\), Turystyka wiejska a edukacja \- różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 149\-150."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information