Object structure
Name:

KZG, VI 302 C D, profil archeologiczny E wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 302 C D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

302

Site-locality-quarter:

C D

Site-locality-depth:

103,85-102,35 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (wschodni) wykopu – warstwy: 1 – zasypisko po badaniach 1958-1965, 5 – jasne piaski drobnoziarniste z bryłkami orsztynu, 10 – szary, gliniasty piasek – warstwa nasypowa, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, 12 – ciemnoszare piaski ilaste z węglem drzewnym i orsztynem, 11a – cięcie wkopu, 11b – brunatna ziemia, w górnej partii z grudkami wapna – wypełnisko, 13 – brunatne piaski o znacznym udziale substancji organicznych (wypełnisko zagłębienia terenu), 16 (=31) – cięcie rowu fundamentowego kościoła (drewnianego) „A”, 15 (=34) – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A” – jasnobrązowo-żółte piaski, 15b (=33) – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A” – ciemnoszare piaski, 57 – szarobrunatne piaski z domieszką węgli i popiołu, 70 – ciemnobrunatny, spiaszczony torf lub gytia, 364 – ława fundamentowa kościoła kamiennego – kolegiaty (N)

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Krakowiak, Marianna

Data:

1985 ; 20.09.1985

Accession number:

TDR/1985/41

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kościół drewniany ; kościół kamienny ; kolegiata ; fundamenty

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: