Object structure

Title:

Zarys przygotowywanego kompendium wiedzy o historii społecznej Polski 1944–1989

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 16 (2018)

Creator:

Jarosz, Dariusz (1959- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

p. 281-283 ; Summary in English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education ; 24 cm

Subject and Keywords:

Poland - 1944-1989 (Polish People's Republic) - historiography ; social history of Poland

Abstract:

Przed kilku laty zespół badaczy skupionych w Zakładzie Badań nad Dziejami Polski po 1945 r. w Instytucie Historii PAN podjął próbę skonstruowania projektubadawczego, którego efektem miał być słownik/encyklopedia społeczeństwa polskiego w latach 1944–1989. Nie uzyskał on wsparcia ministerialnego, mimo podjęcia takich prób. Postanowiliśmy jednak, mając przekonanie o wadze przedsięwzięcia, powrócićdo tej koncepcji. Pragniemy przypomnieć jej założenia.Celem naukowym projektu jest wypełnienie dotkliwej luki w polskiej humanistyce, jaką stanowi brak kompendium wiedzy na temat historii społeczeństwa PRL, w pełni profesjonalnego i użytecznego tak dla przedstawicieli różnych specjalności i dyscyplin naukowych, jak też szerszej grupy osób zainteresowanych historią ojczystą. Mimo postępu badań cząstkowych nadal wiele kluczowych kwestii wchodzących w zakres tak sformułowanej problematyki jest słabo zbadanych, co sprzyja ich stereotypizacji w przestrzeni publicznej, wypacza obraz PRL, a to z kolei utrudnia zrozumienie historycznych uwarunkowań funkcjonowania,zachowań, postaw i świadomości współczesnego społeczeństwa polskiego.

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

16

Start page:

281

End page:

283

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/20063

Source:

IH PAN, sygn. B.155/16 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/16 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education