Object structure

Title:

Marzec ’68 w publikacjach drugiego obiegu w PRL

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 16 (2018)

Creator:

Olaszek, Jan (1985- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

p. 165-201 ; Summary in English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education ; 24 cm

Subject and Keywords:

March 1968 - Poland ; anti-semitism - Poland - 1945-1970 ; Poland - politics and governments - 1945-1981 ; underground literature - Poland - 1945-1990 ; political opposition - Poland - 1945-1990 ; student rebellion

Abstract:

The article presents an analysis of topics related to March ’69 in Samizdat texts. I have indicated the most important books, pamphlets, and volumes of periodicals that appeared in the Polish People’s Republic outside censorship control and were related to the subject of the Polish March 1968. I have included, among others, books by Jakub Karpiński, Anna Mieszczanek, Anna Siwek, Paul Lendvai, and two special issues of the periodical Krytyka (Criticism). I have distinguished three moments when the debates on the subject in clandestine publications intensified. The first one took place on the tenth anniversary of March, when oppositionists had an opportunity to debate on the subject for the first time. The second one was in 1981, when the “Solidarity” organised a special celebration of the thirteenth anniversary of March. The third one – in 1988 – was a response to the attempted change of narratives about the March undertook by the state authorities. I have analysed several selected topics of March which were the subject of disputes and different opinions: the question of possible provocation that sparked protests, the problem of reaction of Polish people to the antiSemitic propaganda and the policy of the authorities in general, the question of Leftist orientation of the protest participants and the problem of recapitulation of March ’68.

References:

Boboli A., Narracja wyprzedzająca. Dwudziesta rocznica wydarzeń marcowych w ujęciu kierownictwa PZPR i MSW, w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński, K. Kosiński, M. Przeperski, K. Rokicki, P. Sasanka, R. Spałek, S. Stępień, Warszawa 2017 ; Czyżewski A., Autoportret pokolenia ’68 – czy samospełniająca się przepowiednia? O stosowaniu „oral history” i kategorii pokolenia wbadaniach historycznych, „Kwartalnik Historyczny” 123, 2016, nr 3 ; Eisler J., Jakub Karpiński – pierwszy peerelista, „Stan Rzeczy” 2015, nr 9 ; Eisler J., Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991 ; Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006 ; Eisler J., Refleksje nad wykorzystywaniem relacji jako źródła w badaniu historii PRL (rozmowy z dysydentami i prominentami), „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2004, nr 6 ; Folklor marcowy. Marzec ’68, zebrali i oprac. G. Jaworska, H. Głowacki, aut. plakatów C. Bielecki, Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, Warszawa 1981 ; Friszke A., Ruch protestu w marcu 1968 (w świetle raportów MSW dla kierownictwa PZPR), „Więź” 1994, nr 3 ; Garyga M., „Krótkie spięcie”, czyli Jakub Karpiński w tyglu debaty o Marcu ’68, w: Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, red. M. Przeperski, Ł. Kamiński, Warszawa 2016 ; Gasztold-Seń P., Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980–1989, Warszawa 2012 ; Giełżyński W., Prywatna historia XX wieku, Warszawa 2005 ; Gottesman K., Życiorysy z zakrętami, „Pamięć.pl” 2015, nr 4 ; Krajobraz po szoku, red. E. Żylińska [A. Mieszczanek], Przedświt, Warszawa 1989 ; Krzemiński I., Solidarność. Projekt polskiej demokracji, Warszawa 1997 ; Lendvai P., Antysemityzm bez Żydów, cz. 2: Polska 1968, „Los” Oświata Niezależna, Warszawa 1987 ; Marzec 1968, red. S. Amsterdamski, Nowa 2, Warszawa 1981 ; Marzec’ 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981, Oświata Niezależna, Warszawa 1983 ; Mikołajczyk M., Jak się pisało o historii… Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Kraków 1998 ; Olaszek J., „Całe moje dorosłe życie jest z Marca”. Udział Jana Walca w protestach studenckich 1968 r., w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński, K. Kosiński, M. Przeperski, K. Rokicki, P. Sasanka, R. Spałek, S. Stępień, Warszawa 2017 ; Olaszek J., Jan Walc. Biografia opozycjonisty, Warszawa 2017 ; Osęka P., Elita „Solidarności”. Propozografia Komisji Krajowej, w: „Solidarność” od wewnątrz 1980– 1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013 ; Osęka P., My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wołowiec 2015 ; Osiński Z., Najnowsza historia Polski w publikacjach drugiego obiegu w latach 1980–1981, w: Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji, red. I. Socha, Katowice 2012 ; Siwek A., Uniwersytet Warszawski w marcu ’68, Wydawnictwo Grup Oporu „Solidarni”, Warszawa 1989 ; Tarniewski M. [J. Karpiński], Krótkie spięcie (marzec 1968), Paryż 1977 ; Walc J., Wybierane, Pokolenie, Warszawa 1988 ; Zaremba M., Biedni Polacy ’68. Społeczeństwo polskie wobec wydarzeń marcowych w świetle raportów KW i MSW dla kierownictwa PZPR, w: Marzec 1968. Trzydzieści lat później. Materiały konferencji zorganizowanej pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy przez Instytut Historyczny UW, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny przy współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN SA na Uniwersytecie Warszawskim 6 i 7 marca 1998 r. Referaty, red. M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba, Warszawa 1998

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

16

Start page:

165

End page:

201

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2018.05

Source:

IH PAN, sygn. B.155/16 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/16 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style: