Object structure

Title:

Marzec ’68 w publikacjach drugiego obiegu w PRL

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 16 (2018)

Creator:

Olaszek, Jan (1985- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

s. 165-201 ; Streszcz. w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; 24 cm

Subject and Keywords:

Polska -- 1968 (Wydarzenia marcowe) [KABA] ; Antysemityzm -- Polska -- 1945-1970 [KABA] ; Polska -- polityka i rządy -- 1945-1981 [KABA] ; Literatura podziemna -- Polska -- 1945-1990 [KABA] ; Opozycja polityczna -- Polska -- 1945-1990 [KABA] ; bunt studencki

Abstract:

W artykule przeanalizowana została obecność wątków związanych z Marcem ’68 w publikacjach drugiego obiegu wydawniczego. Wskazałem w nim na najważniejsze książki, broszury i numery czasopism, które ukazały się w PRL poza cenzurą i dotyczyły tego „polskiego miesiąca”. Wyróżniłem trzy momenty intensyfikacji debat na ten temat na łamach niezależnych publikacji oraz przeanalizowałem kilka wybranych wątków dotyczących Marca, które były przedmiotem sporów i zróżnicowanych ocen.

References:

Boboli A., Narracja wyprzedzająca. Dwudziesta rocznica wydarzeń marcowych w ujęciu kierownictwa PZPR i MSW, w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński, K. Kosiński, M. Przeperski, K. Rokicki, P. Sasanka, R. Spałek, S. Stępień, Warszawa 2017
Czyżewski A., Autoportret pokolenia ’68 – czy samospełniająca się przepowiednia? O stosowaniu „oral history” i kategorii pokolenia wbadaniach historycznych, „Kwartalnik Historyczny” 123, 2016, nr 3
Eisler J., Jakub Karpiński – pierwszy peerelista, „Stan Rzeczy” 2015, nr 9
Eisler J., Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991
Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006
Eisler J., Refleksje nad wykorzystywaniem relacji jako źródła w badaniu historii PRL (rozmowy z dysydentami i prominentami), „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2004, nr 6
Folklor marcowy. Marzec ’68, zebrali i oprac. G. Jaworska, H. Głowacki, aut. plakatów C. Bielecki, Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, Warszawa 1981
Friszke A., Ruch protestu w marcu 1968 (w świetle raportów MSW dla kierownictwa PZPR), „Więź” 1994, nr 3
Garyga M., „Krótkie spięcie”, czyli Jakub Karpiński w tyglu debaty o Marcu ’68, w: Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, red. M. Przeperski, Ł. Kamiński, Warszawa 2016
Gasztold-Seń P., Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980–1989, Warszawa 2012
Giełżyński W., Prywatna historia XX wieku, Warszawa 2005
Gottesman K., Życiorysy z zakrętami, „Pamięć.pl” 2015, nr 4
Krajobraz po szoku, red. E. Żylińska [A. Mieszczanek], Przedświt, Warszawa 1989
Krzemiński I., Solidarność. Projekt polskiej demokracji, Warszawa 1997
Lendvai P., Antysemityzm bez Żydów, cz. 2: Polska 1968, „Los” Oświata Niezależna, Warszawa 1987
Marzec 1968, red. S. Amsterdamski, Nowa 2, Warszawa 1981
Marzec’ 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981, Oświata Niezależna, Warszawa 1983
Mikołajczyk M., Jak się pisało o historii… Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Kraków 1998
Olaszek J., „Całe moje dorosłe życie jest z Marca”. Udział Jana Walca w protestach studenckich 1968 r., w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński, K. Kosiński, M. Przeperski, K. Rokicki, P. Sasanka, R. Spałek, S. Stępień, Warszawa 2017
Olaszek J., Jan Walc. Biografia opozycjonisty, Warszawa 2017
Osęka P., Elita „Solidarności”. Propozografia Komisji Krajowej, w: „Solidarność” od wewnątrz 1980– 1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013
Osęka P., My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wołowiec 2015
Osiński Z., Najnowsza historia Polski w publikacjach drugiego obiegu w latach 1980–1981, w: Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji, red. I. Socha, Katowice 2012
Siwek A., Uniwersytet Warszawski w marcu ’68, Wydawnictwo Grup Oporu „Solidarni”, Warszawa 1989
Tarniewski M. [J. Karpiński], Krótkie spięcie (marzec 1968), Paryż 1977
Walc J., Wybierane, Pokolenie, Warszawa 1988
Zaremba M., Biedni Polacy ’68. Społeczeństwo polskie wobec wydarzeń marcowych w świetle raportów KW i MSW dla kierownictwa PZPR, w: Marzec 1968. Trzydzieści lat później. Materiały konferencji zorganizowanej pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy przez Instytut Historyczny UW, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny przy współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN SA na Uniwersytecie Warszawskim 6 i 7 marca 1998 r. Referaty, red. M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba, Warszawa 1998

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

16

Start page:

165

End page:

201

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2018.05

Source:

IH PAN, sygn. B.155/16 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/16 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego