Object structure
Title:

Dwór łowiecki Wazów w Białowieży w świetle źródeł pisanych i badań archeologicznych

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 1 (2014)

Creator:

Samojlik, Tomasz ; Jędrzejewska, Bogumiła ; Krasnodębski, Dariusz ; Olczak, Hanna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

16th-17th c. -- Poland ; Vasa dynasty ; royal hunting manors ; Białowieża (Poland)

References:

Antczak A. 2002. Puszcza Białowieska i okolice. Białystok.
Bajko P. 2001. Zarys dziejów. Białowieża.
Davies N. 1999. Boże igrzysko. Historia Polski. Kraków.
Bednarska – Ruszajowa K. 1976. Michał Hieronim Juszyński –bibliograf i bibliofil. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 26, 69-92.
Geresz J. 2006. Wybitni Podlasiacy. Z dziejów Podlasia 34.
Góralska M. 1994. Fragment księgozbioru Michała Hieronima Juszyńskiego w Bibliotece Ossolineum. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 5, 161-180.
Januszek A. 2006. Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta 1548-1572. Lublin.
Jędrzejewska B. and Samojlik T. 2004. Kontrakty Jana III Sobieskiego z lat 1675-1686 w sprawie dzierżawy i użytkowania Leśnictwa Białowieskiego . Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52, 321-330.
Kossak S. 2001. Saga Puszczy Białowieskiej . Warszawa.
Luterbacher J. et al. 2001. The late Maunder Minimum (1675-1715) – a key period for studying decadal scale climatic change in Europe. Climatic Change 49, 441-462.
Maroszek J. 2000. Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta . Białystok.
Ochman-Staniszewska S. 2006. Dynastia Wazów w Polsce. Warszawa.
Sahanowicz H. 2002.Historia Białorusi. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin.
Samojlik T. and Jędrzejewska B. 2004. Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów i jego ślady we współczesnym środowisku leśnym. Sylwan 148, 37-50.
Samojlik T.2006. Łowy i inne pobyty królów polskich i wielkich książąt litewskich w Puszczy Białowieskiej w XV- XVI wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 54, 293-305.
Wisner H. 2002. Rzeczpospolita Wazów . Czasy Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa.
Wiśniewski J. 1977. Osadnictwo wschodniej białostocczyzny . Acta Baltico-Slavica 11, 18.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

1

Start page:

73

End page:

90

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : short communication

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: