Object structure

Title:

Mechanizmy aukcji i przetargów uwzględniające preferencje wielokryterialne i wieloatrybutowe

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/56/2012

Creator:

Kruś, Lech Stanisław. Autor ; Toczyłowski, Eugeniusz. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

44 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 44

Subject and Keywords:

Systemy wieloagentowe ; Analiza wielokryterialna

Abstract:

Prezentowana praca wchodzi w skład szerszego kierunku badań obejmujących analizę motywacyjnie zgodnych wielokryterialnych mechanizmów decyzyjnych w systemach wieloagentowych. Przedmiotem badań są mechanizmy decyzyjne prowadzące do zgodności motywacji przez odpowiednią harmonizację działań w celu zapewnienia efektywności funkcjonowania całego systemu. Rozważane są następujące zagadnienia: (1) wspomaganie procesu przetargowego w przypadku dwóch decydentów, z których każdy ma swój odrębny zestaw kryteriów, (2) mechanizmy akcji przy wielokryterialnych celach ich organizatora i oferentów, (3) zagadnienie decyzji motywacyjnie zgodnych na przykładzie problemu producenta i klientów.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2012-56

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: