Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator An entity primarily responsible for making the content of the resource.
  • Contributor An entity responsible for making contributions to the content of the resource.
  • Subject and Keywords The topic of the content of the resource.
  • Relation A reference to a related resource.
  • Detailed Resource Type The nature or genre of the content of the resource.
  • Language A language of the intellectual content of the resource.

Search for: [Rights = "Rights Reserved \- Restricted Access"]

Number of results: 834

items per page

Faltz, Paul. Redaktor Metzer Verlagsanstalt. Wydawca

1943
Image

Schriel, Walter (1892-1959). Redaktor Preußische Geologische Landesanstalt. Redaktor Wydawca

1930
Image

Wojciechowski, K. (inżynier). Redaktor Kukulski, F. Redaktor Powiat Częstochowski (Polska). Starostwo Powiatowe. Instytucja sprawcza Województwo Kieleckie (Polska ; 1946-1949). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Instytucja sprawcza

druk 1947
Image

Gabrys, Joseph. Autor (kartografia) Librairie centrale des nationalités (Lozannna). Wydawca Geographische Anstalt Kümmerly & Frey (Berno). Wydawca

1918
Image

Kostrowicki, Andrzej Samuel (1921-2007). Oprac.

[ante 1979]
Image

Romer, Eugeniusz (1871-1954)

1925
Image

Województwo Krakowskie (Polska). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Redaktor Polska. Główny Urząd Pomiarów Kraju. Wydawca

[między 1945 i 1950]
Image

Horrabin, James Francis (1884-1962)

1943
Image

George Philip and Son. Wydawca Edward Stanford (Londyn). Wydawca

Copyright 1950
Image

Borenstein, Paweł. Redaktor Wydawnictwo i Księgarnia "Pomoc Szkolna" H. Wajnera. Wydawca Zakład Graficzny W. Cukrzyński. Drukarz

[1931?]
Image

Polska. Główny Urząd Pomiarów Kraju. Wydawca Województwo Szczecińskie (Polska). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Wydawca

[między 1946 i 1952]
Image

This page uses 'cookies'. More information