Filters
  • Resource type
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Date issued/created A date associated with an event in the life cycle of the resource
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Subject and Keywords = man and environment] OR [Subject and Keywords = reservoirs] OR [Subject and Keywords = fluvial geomorphology] OR [Subject and Keywords = Lower Vistula Valley] OR [Subject and Keywords = Włocławek Reservoir] OR [Subject and Keywords = Środowisko przyrodnicze \-\- skutki działalności człowieka \-\- Polska \-\- Wisły Dolnej, Dolina \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Środowisko przyrodnicze \-\- skutki działalności człowieka \-\- Polska \-\- Włocławski, Zalew \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = człowiek a środowisko] OR [Subject and Keywords = sztuczne zbiorniki wodne] OR [Subject and Keywords = geomorfologia fluwialna] OR [Subject and Keywords = Dolina Dolnej Wisły] OR [Subject and Keywords = zbiornik włocławski] OR [Title = Procesy erozyjno\-akumulacyjne poniżej stopnia wodnego Włocławek, ich konsekwencje i wpływ na morfodynamikę planowanego zbiornika Nieszawa] OR [Title = Procesy erozyjno\-akumulacyjne poniżej stopnia wodnego Włocławek, ich konsekwencje i wpływ na morfodynamikę planowanego zbiornika Nieszawa] OR [Creator = Babiński, Zygmunt \(1948– \)] OR [Creator = Babiński, Zygmunt \(1948– \)]

Number of results: 126

Items per page:

Tutro, Magdalena Hachaj, Paweł S. Szlapa, Monika Gierszewski, Piotr Habel, Michał Juśkiewicz, Włodzimierz Mączka, Natalia

2022
Text

Banach, Mieczysław (1938– )

1998
Book/Chapter

This page uses 'cookies'. More information