Object structure

Name:

Gruczno, młyn elektryczny

Unified name:

Gruczno, młyn

ID number:

CeBaDoM/PL/07/OTH/./00007

Type of object:

młyn

Location:

Polska ; woj. kujawsko-pomorskie ; pow. świecki ; gm. Świecie ; Gruczno

Topographic location:

53°21'02.2"N 18°18'26.6"E

See the map:

53.350612, 18.307396

Century:

XX

Period (time interval):

1949-1998

Functioning confirmed in year:

1949 ; 1998

Object type:

młyn elektryczny ; stacjonarny

Assignment:

zbożowy

Ownership:

prywatna ; państwowa

State of preservation- mill building:

istniejący

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Rejestr zabytków nieruchomych województwa kujawsko – pomorskiego, stan na 31.03.2019: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2019/KUJ-rej.pdf (dostęp 17.06.2019) ; Artykuł na temat młyna na stronie turystycznej Kociewia (dostęp 05.07.2019) http://www.kociewie.eu/pl/top-10/mlyn-gruczno.html ; Jagiełło D., 2014, Młyn wodny w Grucznie z 1888 r. – jego układ technologiczny oraz problematyka konserwatorska, praca magisterska na kierunku Ochrona Dóbr Kultury specjalizacja konserwatorska, opiekun pracy dr Maciej Prarat (Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu). ; Jagiełło D., 2017, Badania nad wyposażeniem młyna wodnego w Grucznie z 1888 roku. W poszukiwaniu metod analizy układu technologicznego, Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu, t. 2, s. 217-224.

Resource Type:

Dane badawcze

Language:

polski

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: