Object structure

Name:

Gruczno, watermill

Unified name:

Gruczno, mill

ID number:

CeBaDoM/PL/07/WAM-a/./00007

Type of object:

mill

Location:

Poland ; Kujawsko-Pomorskie Voivodedship ; Świecie county ; Świecie commune ; Gruczno

Topographic location:

53°21'02.2"N 18°18'26.6"E

See the map:

53.350612, 18.307396

Hydrographic network:

Młyńska Struga

Century:

XIX ; XX

Period (time interval):

1888-1949

Functioning confirmed in year:

1888 ; 1949

Object type:

watermill ; stationary ; water turbine

Assignment:

grain mill

Ownership:

private ; state

Owner:

Hermann Pauly ; Ida Pauly

State of preservation- mill building:

existing

Object description:

Milll is now a headquaters of the Friends of Lower Vistula Society, and a museum.

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Rejestr zabytków nieruchomych województwa kujawsko – pomorskiego, stan na 31.03.2019: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2019/KUJ-rej.pdf (dostęp 17.06.2019) ; Artykuł na temat młyna w Grucznie na stronie turystycznej Kociewia (dostęp 05.07.2019) http://www.kociewie.eu/pl/top-10/mlyn-gruczno.html ; Jagiełło D., 2017, Badania nad wyposażeniem młyna wodnego w Grucznie z 1888 roku. W poszukiwaniu metod analizy układu technologicznego, Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu, t. 2, s. 217-224. ; Jagiełło D., 2014, Młyn wodny w Grucznie z 1888 r. – jego układ technologiczny oraz problematyka konserwatorska, praca magisterska na kierunku Ochrona Dóbr Kultury specjalizacja konserwatorska, opiekun pracy dr Maciej Prarat (Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu).

Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Department of Environmental Resources and Geohazards, IGSO PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: