Object structure

Title:

Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions

Subtitle:

Europa XXI 35 (2018)

Creator:

Komornicki, Tomasz (geografia). Autor https://orcid.org/0000-0002-7178-125X - ; Szejgiec-Kolenda, Barbara. Autor https://orcid.org/0000-0002-2392-085X - ; Degórska, Bożena (1956- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-6582-1289 - ; Goch, Katarzyna. Autor ; Śleszyński, Przemysław. Autor https://orcid.org/0000-0002-1369-6129 - ; Bednarek-Szczepańska, Maria. Autor https://orcid.org/0000-0002-4986-2854 - ; Siłka, Piotr. Autor

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

29 cm ; Każdy numer posiada własny tytuł.

Subject and Keywords:

zarządzanie terytorialne ; planowanie przestrzenne ; polityka spójności ; Agenda Terytorialna 2020

Abstract:

The main objective of the paper is to present directions of mutual interrelationships between the state of spatial planning (at different levels of public administration) and effective cohesion policy, conceived as operational programmes carried out in Poland in the years 2004-2016. In the research study, the following results were attained: defining the basic planning conditions of development policies implementation resulting from integration with EU, indicating the consequences of these conditions for territorial governance and for the implementation of cohesion policy, as well as identifying the solutions adopted by Poland lying at the intersection between spatial development and investments financed by the EU funds. The paper presents the most important challenges, adopted solutions and effects of their utilization in Poland within three thematic issues: a) polycentricity and suburbanisation, b) transport infrastructure and accessibility and c) natural and cultural heritage.

References:

Börzel T., Risse T., 2000. When Europe Hits Home. Europeanization and Domestic Change, European Integration Online Papers, vol. 4, no. 15, pp. 1-13. https://doi.org/10.2139/ssrn.302768 ; Cotella G., 2018. Editorial: EU cohesion policy and domestic territorial governance. What chances for cross-fertilization? Europa XXI, vol. 35, pp. 5-20. ; Cotella G., Janin Rivolin U., 2011. Europeanization of Spatial Planning through Discourse and Practice in Italy. disP - The Planning Review, vol. 186, pp. 42-53. https://doi.org/10.1080/02513625.2011.10557143 ; Dühr S., Stead S., Zonneveld W., 2007. The Europeanization of spatial planning through territorial cooperation. Planning, Practice & Research, vol. 22, no. 3, pp. 291-307. https://doi.org/10.1080/02697450701688245 ; Gorzym-Wilkowski W., 2013. Planowanie przestrzenne województwa. Teoria - ustawodawstwo - praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ; GUS, Local Data Bank, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start [2 November 2018]. ; Hans S., Böhme K., 2018. Planning in Luxembourg: innovation and tradition under one umbrella? Europa XXI, vol. 35, pp. 57-68. ; Komornicki T., 2018. Spatial Planning in Poland - The territorial perspective. [in:] J. Farinós i Dasí (ed.) Territorio y estados. Elementos para la coordinación de las políticas De ordenación del territorio en el siglo xxi. Tirant Humanidades: Valentia, pp. 529-562. ; Komornicki T., Bednarek-Szczepańska M., Degórska B., Goch K., Szejgiec-Kolenda B., Śleszyński P., Haarich S., Corbineau C., Has C., Varghese J., Joyce D., Smas L., Lidmo J., 2018. COMPASS - Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe Applied Research 2016-2018 Final Report - Additional Volume 6 Case Studies Report. ESPON, Luxembourg. ; Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014. Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, vol. 4, pp. 5-21. ; Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (eds), 2018. Studia nad chaosem przestrzennym, Studia KPZK PAN, 182, Warszawa. ; Nadin V., Fernández Maldonado A. M., Zonneveld W., Stead D., Dąbrowski M., Piskorek K., Sarkar A., Schmitt P., Smas L., Cotella G., Rivolin U. J., Solly A., Berisha E., Pede E., Seardo B. M., Komornicki T., Goch K., Bednarek-Szczepańska M., Degórska B., Szejgiec-Kolenda B., Śleszyński P., Lüer C., Böhme K., Nedovic-Budic Z., Williams B., Varghese J., Colic N., Knaap G., Csák L., Faragó L., Mezei C., Kovács I. P., Pamer Z., Reimer M., Münter A., 2018. COMPASS - Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe. Applied Research 2016-2018 Final Report, ESPON, Luxembourg. ; Nadin V., Zonneveld W., Stead D., Fernández Maldonado A. M., Dąbrowski M., Piskorek K., Schmitt P., Smas L., Cotella G., Rivolin U. J., Komornicki T., Siłka P., Lüer C., Böhme K., 2018. COMPASS - Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe Applied Research 2016-2018 Final Report - Additional Volume 2 Methodology. ESPON, Luxembourg. ; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. 2007. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. ; Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2003. Przyjęty przez Radę Ministrów 14.01.2013 r., Warszawa. ; NDS 2020, 2012. National Development Strategy. Council of Ministers Resolution of September 25, 2012, Polish Monitor of November 22, 2012, no. 157, item 882. ; NSDC 2030, 2012. National Spatial Development Concept 2030. Council of Ministers Resolution of December 13, 2011, Polish Monitor of April 27, 2012, no. 239, item 252. ; NSRD, 2010. National Strategy of Regional Development 2010-2020: Regions, Cities, Rural. Areas. Council of Ministers Resolution of July 13, 2010, Polish Monitor, no. 36, item 423. ; Olbrysz A., Koziński J., 2011. Raport o finansowych skutkach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, Zawód: Architekt, vol. 5. ; Pámer Z., 2018. How governance counts? Comparative analysis of activity and funding patterns of Central European cross-border cooperation programmes. Europa XXI, vol. 35, pp. 111-126. ; Perger É., 2018. Planning and development activities in functional regions - the Hungarian case. Europa XXI, vol. 35, pp. 37-56. ; Smas L., Lidmo J., 2018. Organising regions: spatial planning and territorial governance practices in two Swedish regions. Europa XXI, vol. 35, pp. 21-36. ; Spatial Planning and Land Development Act of 27 March 2003 (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.). ; SRD, 2017. Strategy for Responsible Development. Council of Ministers Resolution of February 14, 2017, Polish Monitor of March 15, 2017, no. 8, item 260. ; Territorial Agenda of the European Union 2020. Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions, 2011. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020.pdf ; Umowa Partnerstwa 2014-2020, 2017. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa. ; Węcławowicz G., 2002. From egalitarian citizen theory to non-egalitarian cities in practice: the changing social and spatial patterns in Polish cities. [in:] P. Marcus, R. van Kempen (eds.) Of states and cities. The partitioning of urban space, Oxford Geographical and Environmental Studies, Oxford University Press: Oxford, pp. 183-199. ; Williams B., Varghese J., 2018. Examining the impact of EU cohesion policies aiming to reduce regional and social disparities with examples of policy impacts in Ireland. Europa XXI, vol. 35, pp. 89-110.

Relation:

Europa XXI

Volume:

35

Start page:

69

End page:

87

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-7132 (print) ; 2300-8547 (online) ; 10.7163/Eu21.2018.35.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: