Object structure

Title:

Specyfika wojewódzkich programów odnowy wsi w Polsce w kontekście literatury naukowej = Specificity of the regional village renewal programmes in Poland in the context of academic studies

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Creator:

Wolski, Oskar

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; odnowa wsi ; wojewódzkie programy odnowy wsi ; rozwój obszarów wiejskich ; wymiary odnowy wsi

Abstract:

Odnowa wsi jest w Polsce realizowana za pomocą wojewódzkich programów odnowy wsi już od 1997 r. Programy te różnią się od siebie. Istnieje także rozdźwięk między tym, czym odnowa jest w praktyce, a czym powinna być lub jest w literaturze naukowej. Praca ma dwa cele: 1) określenie charakterystyk wojewódzkich programów odnowy wsi w Polsce i ich orientacji na poszczególne wymiary odnowy (materialno-przestrzenny, ekonomiczny i społeczny), 2) określenie stopnia, w jakim wojewódzkie programy odnowy wsi nawiązują do cech i celów odnowy wsi w świetle literatury naukowej. Analizie poddano ponad 350 uchwał i załączników do uchwał sejmików lub zarządów województw, które posiadały lub posiadają wojewódzkie programy odnowy wsi, podjętych do końca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach kontaktowano się z przedstawicielami urzędów marszałkowskich w celu pozyskania informacji. Ponadto podjęto studia literatury dotyczącej odnowy wsi. Wybrane wnioski: 1) na poziomie założeń ogólnych wojewódzkich programów odnowy wsi, które są ze sobą zbieżne, odnowa ma bardzo rozległe cele i wpisuje się w każdy z wymiarów odnowy wsi, 2) można wyróżnić następujące typy wojewódzkich programów odnowy wsi: „motywacyjne”, „dotacyjne” oraz mieszane, 3) założenia programów niejednokrotnie przeceniały rezultaty zakładanych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę cele przedsięwzięć i nakłady finansowe, 4) na poziomie przedsięwzięć realizowanych w ramach programów odnowy wsi urzeczywistniane są wymiary materialno-przestrzenny i częściowo społeczny odnowy wsi.

References:

1. Chigbu U.E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn, Germany, Community Development, 43, 2, s. 209–224. ; - ; 2. Crang M., Thrift N., 2000, Introduction, [w:] M. Crang, N. Thrift (red.), Thinking Space, Routledge, London, s. 1–30. ; 3. Crouch D., 2006, Tourism, consumption and rurality, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage, London, s. 355–364. ; 4. Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3, 25, s. 85–94. ; 5. Halfacree K., 2012, Diverse ruralities in the 21st century: From effacement to (re-)invention, [w:] L.J. Kulcsar, K.J. Curtis (red.), International Handbook of Rural Demography, (International Handbooks of Population, 3), Springer Netherlands, s. 387–400. ; 6. Heffner K., 2007, Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 51–66. ; 7. Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa. ; 8. Kaleta A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 77–86. ; 9. Kranjcevic J.,2000, Toward the discussion on village renewal in Croatia, Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung, 41, 5, s. 202–205. ; 10. Magel H., 1991, Europäische Aufgabe Dorf- und Landschafsentwicklung. Aktuelle Anmerkungen zum Stellenwert und Weg der Ländlichen Neuordnung in Bayern, Zeitschrift für Vermessungswesen, 116, 8–9, s. 325–332. ; 11. Magryś W., Regionalne programy odnowy wsi w Polsce na przykładzie województwa śląskiego (manuskrypt, 9 stron). ; 12. Marsden T., 1999, Rural futures: The consumption countryside and its regulation, Sociologia Ruralis, 39, s. 501–520. ; - ; 13. McArdle K., 2012, What makes a successful rural regeneration partnership? The views of successful partners and the importance of ethos for the community development professional, Community Development, 43, 3, s. 333–345. ; - ; 14. Murdoch J., Pratt A., 1993, Rural studies: Modernism, postmodernism and the "post rural", Journal of Rural Studies, 9, s. 411–427. ; - ; 15. Osborne S.P., Williamson A., Beattie R., 2004, Community involvement in rural regeneration partnerships: Exploring the rural dimension, Local Government Studies, 30, 2, s. 156–181. ; - ; 16. Peter H., Fengler B., Moser A., 2013, Welches Potenzial bietet die Dorferneuerungsförderung in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein zur Innenentwicklung von Dörfern?, Raumforsch Raumordnung, 71, s. 49–64. ; - ; 17. Podkarpacki program odnowy wsi na lata 2011–2016, 2011, Załącznik do uchwały nr 96/2207/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011 roku. ; 18. Pomorski program odnowy wsi na rok 2006, 2006, Załącznik do uchwały nr 799/XLIV/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2006 roku. ; 19. Pospech P., 2014, Discursive no man's land: Analysing the discourse of the rural in the transitional Czech Republic, Journal of Rural Studies, 34, s. 96–107. ; - ; 20. Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, 2006, Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/48/1/2006 z dnia 22 maja 2006 roku. ; 21. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Województwa Pomorskiego na lata 2005–2013, 2005, Załącznik do uchwały nr 558/XXXV/05 Samorządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 roku. ; 22. Rodale R., 1987, Revitalizing rural America from the bottom up, Forum for Applied Research & Public Policy, 2, 3, s. 45–47. ; 23. Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 listopada 2011 w sprawie konieczności wznowienia realizacji Programu Odnowy Wsi Województwa 2011. Źródło: http://www.silesia.org.pl (dostęp: wrzesień 2015). ; 24. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., 2012, Załącznik do uchwały nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole. ; 25. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2020, 2006, Rzeszów. ; 26.Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, 2005, Załącznik do uchwały nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. ; 27. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice. ; 28. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 2006, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce. ; 29. Surmacz M., Magryś W., 2016, Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007–2013 na przykładzie województwa śląskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 41, s. 121–143. ; - ; 30. Śmigielska M., 2004, Miejsce i znaczenie programu "Odnowy wsi" w procesie rozwoju regionu Śląska Opolskiego, [w:] M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK, Kielce, s. 145–150. ; 31. Świętokrzyski Program Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć, 2007, Załącznik do uchwały nr IX/153/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2007 roku. ; 32. Wielkopolska 2020. Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, 2012, Załącznik do uchwały nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań. ; 33. Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020, 2015, Załącznik do uchwały nr IV/88/2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ; 34. Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć… – Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2011, Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. ; 35. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy – Program Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań. ; 36. Wilczyński R., 2005, Opolski programu odnowy wsi i odnowa wsi w Polsce w perspektywie polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007–2013 (manuskrypt). Źródło: http://www.odnowawsi.eu (dostęp: styczeń 2017). ; 37. Wilczyński R., 2007a, Specyfika opolskiego programu odnowy wsi, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 181–195. ; 38. Wilczyński R., 2007, Wprowadzenie, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 13–19. ; 39. Wilson O.J., 1999, Village renewal and rural development in the former German Democratic Republic, GeoJournal, 46, s. 247–255. ; - ; 40. Wolski O., 2017, Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia, Wieś i Rolnictwo, 2, 175, s. 121–147.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

53

End page:

75

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: