Object structure

Title:

Towards the creation of the “Network of the most interesting villages”. Selected problems of rural renewal in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 43

Creator:

Wójcik, Marcin

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

odnowa wsi ; działalność społeczna ; miejsca ; Polska

Abstract:

Transformations that occur in Polish rural areas also impact tourism and recreation enterprises. Initiation of rural development programmes successfully activates processes of modernisation in many fields of social and economic life, including the material base (infrastructure), which is an essential element in the functioning of settlement systems. The aim of this study is to present selected results of the expert analysis of 50 Polish villages, which are characterised by a high concentration of cultural values – material, institutional and spiritual. The assessment of a group of rural settlements was meant to determine the potential for creating the Network of the Most Interesting Villages. The article presents the factual basis for such evaluation, the differentiation in groups of villages according to selected traits, especially those describing the infrastructural plane for developing the tourism and recreational functions. The recipe for success includes many elements. The most important ones include attractive spatial configuration in which there is no shortage of central locations that are the focus of educational and recreational functions, the social awareness of the value of one’s own heritage and the ability to describe it (the purpose of stay), the existence of long-lasting institutions referring to the historical memory and communal activities, the ability to create the media for narration placed in the internal environment, somewhat-formed path of its own development based on own resources (developed tourism functions), as well as participation in local and regional network of town with varying functions, and natural and anthropogenic environmental values (tourist regions).

References:

1. Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, FAPA, Warszawa. ; 2. Kłodziński M., Błąd M., Wilczyński R. (eds.), 2007, Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR, Warszawa. ; 3. Niedźwiedzka-Filipiak I., Wilczyński R., 2015, Walory miejscowości – tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Marshal's Office of Opolskie Voivodeship, Opole. ; 4. Staszewska S., 2015, Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 40, pp. 159–167. ; - ; 5. Wilczyński R., 2012, Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich – niewykorzystana szansa na rewitalizację, Architektura Krajobrazu, Studia i Prezentacje, 2 (35), pp. 4–22. ; 6. Wilczyński R. (ed.), 2012, Sieć Najpiękniejszych Wsi. Opracowanie eksperckie projektu, PROW, KSOW, Opole. ; 7. Wójcik M., 2010, Struktura i działanie – geograficzno-społeczna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu Odnowa wsi", Studia Obszarów Wiejskich, 24, pp. 186–201.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

43

Start page:

59

End page:

72

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.43.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: