Object structure

Title:

Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r. = Regional Conference of the International Geographical Union in Poland Cracow, 18-22 August, 2014

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Creator:

Degórski, Marek

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Międzynarodowa Unia Geograficzna ; Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej ; Kraków

Abstract:

Celem sprawozdania jest pokazanie chronologii prac, które doprowadziły do odbycia się Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce oraz krótka charakterystyka samej konferencji. Po 80 latach międzynarodowa społeczność geografów spotkała się drugi raz w naszym kraju. Po raz pierwszy w 1934 roku w Warszawie podczas Kongresu MUG, zaś w 2014 – w Krakowie w czasie Konferencji Regionalnej. W omawianej imprezie naukowej wzięło udział około 1400 uczestników z ponad 60 państw świata.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

141

End page:

149

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: