Object structure

Title:

Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce = Locational determinants of agritourism offer in Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014)

Creator:

Bednarek-Szczepańska, Maria. Autor https://orcid.org/0000-0002-4986-2854 - ; Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

agrotourism ; landscape ; tourism ; Poland ; rural areas

References:

1. Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2001, Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju, Wydawnictwa SGGW, Warszawa. ; 2. Bański J. (red.), 2010, Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 3. Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 23, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa. ; 4. Bednarek-Szczepańska M., 2011, Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej polskiej wsi, Czasopismo Geograficzne, 82, 3, s. 249-270. ; 5. Bott-Alama A., 2004, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Rozprawy i Studia, 501, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. ; 6. Drzewiecki M., 1995, Agroturystyka. Założenia – uwarunkowania – działania, Instytut Wydawniczy Świadectwo", Bydgoszcz. ; 7. Durydiwka M., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Gołembski G. (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów, s. 399-408. ; 8. Godlewski G., 2004, Społeczno-ekonomiczne aspekty działalności gospodarstw agroturystycznych na przykładzie Południowego Podlasia, Zeszyty Studiów Doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. ; 9. Górz B., 2008, Funkcje turystyki na obszarach wiejskich, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, IGiGP UJ, Kraków, s. 223-235. ; 10. Jalinik M., 2005, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok. ; 11. Kurtyka I., 2008, Aktywność gospodarcza właścicieli gospodarstw agroturystycznych w powiecie kłodzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10, 2, s. 138-141. ; 12. Legienis H., 2003, Usługi w bazie agroturystycznej, Instytut Turystyki, Warszawa. ; 13. Mazurek J., 2008, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego, Regiony Nadmorskie, 16, Uniwersytet Gdański, Gdynia-Pelplin. ; 14. Nałęcka D., Żbikowski J., 2005, Motywy wyboru wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych w świetle badań ankietowych, [w:] J. Bergier, B. Sawicki (red.), Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska, s. 121-128. ; 15. Niedziółka A., 2008, Innowacyjne usługi rekreacyjne jako determinanta rozwoju agroturystyki w województwie małopolskim, Prace Naukowe, 45, SGGW, Warszawa. ; 16. Pałka E., 2004, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce. ; 17. Przezbórska L., 2005, Przemiany gospodarstw agroturystycznych Wielkopolski w latach 1990-2003, Roczniki Naukowe SERIA, 7, 1, Warszawa-Poznań. ; 18. Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa. ; 19. Wojciechowska J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

2

Start page:

243

End page:

260

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.2.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: