Object structure

Title:

Dynamics of the Polish coast east of Ustka

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 1 (2010)

Creator:

Florek, Wacław (1950-) ; Kaczmarzyk, Jacek ; Majewski, Marek

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

69 pp. ; 24 cm

Subject and Keywords:

sea coasts ; sea coast dynamics ; Baltic coast ; Ustka

References:

1. Dziedzic, W. (1990), Geodynamika brzegu morskiego w rejonie Ustki [Geodynamics of the sea coast in the region of Ustka], Materiały i Studia Oceanologiczne, 55: 87-106. ; 2. Dziedzic, W., Florek, E., Hondo, A., Konarski P. (1994), Coastline evolution in the Ustka area in modern times, in Rotnicki, K. (ed.), Changes of the Polish Coastal Zone, Adam Mickiewicz University, Poznań, 124-126. ; 3. Dziedzic, W., Florek, E., Konarski, P. (1994), Stanowisko Ustka. Zmiany linii brzegowej na odcinku Ustka-Rowy w świetle map dawnych i współczesnych materiałów geodezyjnych [Site Ustka. Changes of the coastline between Ustka and Rowy in the old maps and contemporary geodetic measurements], in: 2 Konferencji "Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku", Słupsk, 23-25 czerwca 1994, Streszczenia wystąpień i przewodnik wycieczki [2nd Conference "Geology and geomorphology of the Baltic coast and the South Baltic Sea bottom", June 23-25, 1994. The abstracts and the excursion' guidebook], Słupsk, 76-79. ; 4. Florek, E., Florek, W., Orłowski, A. (1996), Budowa geologiczna i ewolucja strefy brzegowej w okolicy Ustki [Geological structure and the coastline evolution in the region of Ustka], in Florek, W. (ed.), 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka 18-21 września 1996. Przewodnik wycieczek [45th Congress of the Polish Geological Society, Słupsk-Ustka, September 18-21 1996. The excursions' guidebook], Słupsk, 47-52. ; 5. Florek, W. (1996), Nizina Gardnieńsko-Łebska – część zachodnia [Gardno-Łeba Lowland – west part], in: 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka 18-21 września 1996. Przewodnik wycieczek [45th Congress of the Polish Geological Society, Słupsk-Ustka, September 18-21 1996. The excursions' guidebook], Słupsk, 53-75. ; 6. Florek, W., Florek, E. (1995), Man versus the eustatic impact on shoreline development at Ustka (Poland), in M.G. Healy and J.P. Doody (eds.), Directions in European Coastal Management, Samara Publishing Limited, Cardigan, 243-251. ; 7. Florek, W., Grabowska-Dzieciątko, A., Majewski, M. (2001), Dynamika zmian nadbrzeża morskiego na wschód od Ustki [Changes of the Baltic offshore to the east of Ustka], in Florek W. (ed.), Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku [Geology and geomorphology of the South Baltic Sea Coast and the bottom] 4, Słupsk, 125-135. ; 8. Florek, W., Marsz, A.A., Orłowski, A., Tobolski, K., Tomczak, A. (1994), Stanowisko Ustka. Budowa geologiczna i wiek osadów budujących odcinek klifowy Ustka-Rowy [The Ustka site. Geological structure and age of sediments forming the Ustka-Rowy cliff section], in: 2 Konferencja "Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku"[2nd Conference "Geology and geomorphology of the South Baltic Sea Coast and the bottom"], Słupsk, 73-76. ; 9. Jasiewicz, J. (1998), Stop 10 - Dębina. Till stratigraphy and glaciotectonic style of the Gardno Phase end moraine, in: Field Symposium on glacial geology at the Baltic Sea coast in Northern Poland, 13-19 September 1998. Excursion guide, Warsaw, 59-64. ; 10. Konarski, P. (1981), Zmiany w przebiegu podstawy wydmy lub klifu Zatoki Słupskiej w okresie 1961-1979 w świetle pomiarów geodezyjnych [Changes of the dune or cliff base line on the Słupsk Bay coastline], Inżynieria Morska, 4/5: 134-135. ; 11. Marsz, A.A., Tobolski, K. (1993), Osady późnoglacjalne i holoceńskie w klifie między Ustką a ujściem Potoku Orzechowskiego [Late Glacial and Holocene deposits in the cliff between Ustka and Potok Orzechowski mouth], in Florek, W. (ed.), Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku [Geology and geomorphology of the South Baltic Sea Coast and the bottom], Słupsk, 201-250. ; 12. Mielczarski, A. (1964), Wyniki badań i studiów nad morfometrią, rejonizacją brzegów Bałtyku od Rozewia do Świnoujścia [Results of research studies on morphometry and regionalization of the Baltic coast between Rozewie and Świnoujście], Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego [Materials for the monograph of the Polish coastline] 6. ; 13. Petelski, K. (1975), O budowie geologicznej gardzieńskiej moreny czołowej w odsłonięciach klifu między Dębiną a Poddąbiem na Pobrzeżu Zachodniopomorskim [On geological structure of a Gardno terminal moraine as seen in the cliff exposures between Dębina and Poddąbie in West Pomerania], Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, Geografia, 7, 169-180. ; 14. Petelski, K. (1985), Budowa geologiczna moreny czołowej i niecki końcowej lobu gardzieńskiego [Geological feature of Gardno lobe front moraine and end thought], Biuletyn Instytutu Geologicznego, 348: 89-119. ; 15. Salik, K. (1979), Wpływ abrazji na zmiany brzegowe Bałtyku na przykładzie badań klifu Ustka - Orzechowo [Influence of the erosion on changes of the Baltic coastline;
 the Ustka-Orzechowo cliff case study], Unpublished paper, Instytut Morski, Gdańsk. ; 16. Subotowicz, W. (1982), Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski [Lithodynamics of Polish cliff coasts], Gdańsk, Ossolineum. ; 17. Tomczak, A. (1993), Datowane metodą 14C wychodnie utworów organicznych na brzegu morskim między Rowami a jeziorem Kopań [The 14C age of the organic deposits in the outcrops at the Baltic coast between Rowy and the Kopań Lake], in Florek, W. (ed.), Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku [Geology and geomorphology of the South Baltic Sea Coast and the bottom], Słupsk, 187-199. ; 18. Tomczak, A. (1995), Budowa geologiczna strefy brzegowej [Geological structure of the coastal zone], in Mojski, J.E. (ed.) Atlas geologiczny południowego Bałtyku [Geological atlas of the South Baltic], Państwowy Instytut Geologiczny - PAE, Sopot-Warszawa. ; 19. Zawadzka-Kahlau, E. (1994), Determination of changes of the South Baltic spits and cliffs, Bulletin of the Maritime Institute 21, 1: 41-59. ; 20. Zawadzka-Kahlau, E. (1999), Trends in the South Baltic coast development during the last hundred years, Peribalticum 7: 115-136.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

51

End page:

60

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2010.1.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: