Matuszkiewicz Jan Marek
Krajobrazy roĊ›linne i regiony geobotaniczne Polski = Vegetation landscape and geobotanical regions of Poland