Szczęsny Roman
Rolnictwo Finlandii : przestrzenne zróżnicowanie i przemiany = Finland's agriculture : spatial differentiation and transformations