Wit Frederick de
Nieut Kaert-boeck vande XVII Nederlandse Provincie : Perfecter als ooyt voor desen Begrypende mede de aengrensende Landen, Aldus in 20 Kaerten