Rosja. Armiâ. Glavnyj štab. Litografìâ kartografičeskago zavedenìâ. Wydawca
Râd XXX List 6 : obl. bessarabskoj