Object structure
Title:

Możliwości wykorzystania geoportali regionalnych w rozwoju rolnictwa na przykładzie Geoportalu Województwa Łódzkiego = Possibility of using regional geoportals in agricultural development on the example of the Łódzkie Voivodeship Geoportal

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Stefaniak, Grzegorz : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

infrastruktura informacji przestrzennej ; geoportal ; rolnictwo

Abstract:

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystywania w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem rolnictwa infrastruktury informacji przestrzennej rozumianej jako zbiory i usługi danych przestrzennych udostępniane z wykorzystaniem webowej aplikacji mapowej na przykładzie Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl). Oficjalną podstawą budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej jest Dyrektywa INSPIRE (2007) transponowana do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (2010). Zgodnie z polskim prawem za zbiory danych przestrzennych odpowiadają liczne, rozproszone instytucje. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny zawiera m.in. Ewidencje Gruntów i Budynków. Wojewódzki zasób to m.in. Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000, materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Zasób centralny przechowuje m.in. ortofotomapy, numeryczny model terenu, mapy glebowo-rolnicze. Za tematy związane z rolnictwem, tj. działki ewidencyjne, ukształtowanie terenu, użytkowanie i pokrycia terenu, ortoobrazy, geologię, glebę, zagospodarowanie przestrzenne odpowiadają różne organy wiodące. Geoportale krajowe, regionalne, powiatowe i gminne to webowe aplikacje mapowe, które są punktami dostępowymi do usług sieciowych prezentujących rozproszone zbiory danych przestrzennych. Zapewniają one poprawę dostępności do wiarygodnej i pełnej informacji o przestrzeni województwa wszystkim obywatelom, firmom i instytucjom, także tym związanym z rolnictwem.

References:

1. Białousz S., 2013, Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
2. Izdebski W., 2016, Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Geo-System, Warszawa.
3. Przegon W., 2016, Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni turystycznej: teoria, badania, aplikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
4. Woch F., 2008 Wytyczne techniczne do opracowywania programów urządzeniowo - rolnych gmin, Instrukcja upowszechniona, 150, IUNG, Puławy.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

111

End page:

126

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,8 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: