Object structure
Title:

Socjoekonomiczna charakterystyka wędkarzy w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego = Socio-economic characteristics of anglers in selected counties of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Kupren, Krzysztof : Autor ; Czarkowski, Tomasz Kajetan : Autor ; Hakuć-Błażowska, Anna : Autor ; Świszcz, Bartłomiej : Autor ; Rogulski, Mateusz : Autor ; Krygel, Patryk : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

angling ; recreational fishery ; Warmińsko-Mazurskie voivodship

Abstract:

The Warmińsko-Mazurskie Voivodship stands out against other parts of the country in terms of its natural assets. Forest complexes, diverse land relief, abundant flora and fauna, but mainly numerous lakes make the region attractive to tourists. These results based on a survey study conducted among fishermen provide the basis for discussion concerning socioeconomic importance of fishing to the region and to the country. It is difficult to determine the effect of this form of exploitation of aquatic resources on the region’s development in recent years by means of presented results. One of the reasons is the difficulty in estimating the number of people who use the resources.

References:

1. Arlinghaus R., Mehner T., Cowx I.G., 2002, Reconciling traditional inland fisheries management and sustainability in industrialized countries, with emphasis on Europe, Fish and Fisheries, 3, s. 261–316. https://doi.org/10.1046/j.1467-2979.2002.00102.x
2. Arlinghaus R., Bork M., Fladung E., 2008, Understanding the heterogeneity of recreational anglers across an urban–rural gradient in a metropolitan area (Berlin, Germany), with implications for fisheries managemen, Fisheries Reaserch, 92, s. 53–62. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2007.12.012
3. Bogelius A., 1998, National survey of recreational fisheries in Sweden, [w:] P. Hinckley, H. Tompkins (red.), Recreational fisheries: social, economic and management aspects, Fishing News Books, Oxford, s. 24–26.
4. Cooke S.J., Cowx I.G., 2006, Contrasting recreational and commercial fishing: searching for common issues to promote unified conservation of fisheries resources and aquatic environments, Biological Conservation, 128, s. 93–108. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.09.019
5. Cooke S.J., Murchie K.J., 2015, Status of aboriginal, commercial and recreational inland fisheries in North America: past, present and future, Fisheries Management and Ecology, 22, s. 1–13. https://doi.org/10.1111/fme.12005
6. Cowx I.G., Arlinghaus R., Cooke S.J., 2010, Harmonizing recreational fisheries and conservation objectives for aquatic biodiversity in inland waters, Journal of Fish Biology, 76, s. 2194–2215.h. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2010.02686.x
7. Czarkowski T.K., Kupren K., Kogut B., Śnieg M., 2012, Turystyka wędkarsko-rybacka jako znaczący element turystyki wiejskiej i agroturystyki, [w:] R. Mickiewicz (red.), Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 171–179.
8. Czarkowski T.K., Kupren K., Kwasiborska D., Jaczewski J., 2014, Woda i ryby jako znaczące elementy turystyki wiejskiej w województwie warmińsko-mazurskim, Komunikaty Rybackie, 4, s. 1–8.
9. Czarkowski T.K., Kapusta A., 2016, Wędkarstwo czy rybołówstwo?, [w:] M. Mickiewicz, A. Wołos (red.), Rybactwo i wędkarstwo w 2015 roku, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 63–87.
10. Czerwiński T., 2014, Porównanie rybactwa i wędkarstwa jako dwóch form eksploatacji ichtiofauny, [w:] M. Mickiewicz, A. Wołos (red.), Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich – część II, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 41–52.
11. Draszkiewicz-Mioduszewska H., Trella M., Wołos A., 2016, Charakterystyka presji i połowów wędkarskich w jeziorach użytkowanych przez trzy gospodarstwa rybackie w 2014 roku. Tendencje podstawowych parametrów charakteryzujących wędkarstwo w Gospodarstwie Jeziorowym Sp. z o.o. w Ełku, [w:] M. Mickiewicz, A. Wołos (red.), Rybactwo i wędkarstwo w 2015 roku, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 49–62.
12. FAO 2012, Recreational Fisheries, FAO Techical Guidelines for Responsible Fisheries, 13, Rome, s. 176.
13. Ferrer O.J., Dibble E.D., Jackson D.C., Rundle K.R., 2005, Angling assessment of the fisheries of Humacao Natural Reserve lagoon system, Puerto Rico, Fisheries Research, 76, s. 81–90. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2005.05.010
14. GUS 2014, Rocznik Statystyczny Województw 2013 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_stat_wojew_2013.pdf
15. Hinckley P., Tompkins H., 1998, Recreational Fisheries: Social, Economic and Management Aspects, Fishing New Books, Oxford.
16. Kapusta A., Czarkowski T.K., 2015, Gospodarowanie populacjami ryb w rybołówstwie rekreacyjnym: metody regulowania eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów ochronnych, Komunikaty Rybackie, 1, s. 24–29.
17. Kapusta A., Czarkowski T.K., Bogacka-Kapusta E., 2017, Rekomendacje związane z wybranymi problemami gospodarowania zasobami ichtiofauny wód śródlądowych w Polsce, z uwzględnieniem połowów rekreacyjnych, [w:] M. Mizieliński (red.), Użytkownik wędkarski 2016. Rola gospodarki wędkarskiej na wodach PZW w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 94–115.
18. Kupren K., Czarkowski T., Turkowski K., Hakuć-Błażowska A., Thilman A., 2014, Działania proturystyczne podejmowane przez lokalne grupy rybackie jako sposób na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] M. Nowak, K. Pawlewicz, A. Szczepańska (red.), Instrumenty kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich, Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, Białystok, s. 103–114.
19. Leopold M., Bnińska M., Hus M., 1980., Angling, Recreation, Commercial Fisheries and Problems of Water Resources Allocation, [w:] J.H. Grover (red), Allocation of Fishery Resources. Proceedings of the Technical Consultation on Allocation of Fishery Resources held in Vichy, France, 20–23 April 1980, s. 212–221.
20. Lirski A., Hryszko K., 2014, Krajowa produkcja ryb i owoców morza, Akwakultura i rybactwo śródlądowe, Rynek Rybny, 21, s. 21–24.
21. Marta P., Bochechas J., Collares-Pereira M.J., 2001. Importance of recreational fisheries in the Guadiana River basin in Portugal, Fisheries Management and Ecology, 8, s. 345–354. https://doi.org/10.1111/j.1365-2400.2001.00262.x
22. Peixer J., Petrere M., 2009, Sport fishing in Cachoeira de Emas in Mogi-Guaçu River, state of São Paulo, Brazil., Brazilian Journal of Biology, 69, s. 1081–1090. https://doi.org/10.1590/S1519-69842009000500011 ; https://doi.org/10.1590/S1519-69842009000500008
23. Pérez-Bote J.L., Roso R., 2014, Recreational Fisheries in Rural Regions of the South-Western Iberian Peninsula, A Case Study, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, s. 135–144.
24. Raport "EU intervention in inland fisheries" opublikowany w dniu 14.12.2011 r. na stronach internetowych Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/in-landfisheries_en.pdf.
25. Raport NIK, 2014, Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim https://www.nik.gov.pl/plik/id, 6414,vp, 8183.pdf
26. Salmi P., Toivonen A.L., Mikkola J., 2006, Impact of summer cottage residence on recreational fishing participation in Finland, Fisheries Management and Ecology, 13, s. 275–283. https://doi.org/10.1111/j.1365-2400.2006.00503.x
27. Schramm H.L., Bray G.S., Gill D.A., Forbes J.T., 1996, Measurement of Mississippi angler characteristics, Freshwater Fisheries Report, 149, Mississippi Department of Wildlife, Fisheries and Parks, Jackson, Mississippi.
28. Smith C.L., 1986, The life cycle of fisheries, Fisheries, 11, s. 20–25. https://doi.org/10.1577/1548-8446(1986)011<0020:TLCOF>2.0.CO;2
29. Vigliano P.H., Lippolt G.E., Denegri A., Alonso M., Macchi P., Dye C.O., 2000, The human factors of the sport and recreational fishery of San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, Fisheries Research, 49, s. 141–153. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(00)00200-9
30. Wołos A., 2003, Znaczenie wędkarstwa w Polsce, SPW Edycja, Olsztyn.
31. Wołos A., 2006, Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne znaczenie wędkarstwa, [w:] A Wołos (red.), Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój, Wydawnictwo IRS, Olsztyn.
32. Wołos A., 2015a, Kompleksowe przyczyny spadku odłowów gospodarczych z jezior, [w:] M. Mickiewicz, A. Wołos (red.), Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2014 roku, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 125–134.
33. Wołos A., Draszkiewicz-Mioduszewska H., Trella M., 2015b, Charakterystyka presji i połowów wędkarskich w jeziorach użytkowanych przez gospodarstwa rybackie w 2013 roku, [w:] M. Mickiewicz, A. Wołos (red.), Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2014 roku, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 159–171.
34. Wołos A., Kapusta A., Mickiewicz M., Czerwiński T., 2016, Aktualne problemy gospodarki rybacko-wędkarskiej i wędkarskiej w pytaniach i odpowiedziach, Komunikaty Rybackie, 3, 26, s. 27–32.
35. Zdanowski B., Pyka J. P., Stawecki K., Czarnecki B., 2009, Warunki naturalne do prowadzenia gospodarki rybackiej, [w:] A. Wołos [red.], Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 73–87.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

213

End page:

226

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.13

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: