Object structure
Title:

Wpływ integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową na ruch pasażerski w obszarach wiejskich wrocławskiej strefy podmiejskiej = The impact of integrating housing development and railway station on the passenger volume in the rural areas of Wrocław suburban zone

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Jurkowski, Wojciech : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

integration ; railway transport ; housing ; suburban zone ; passenger traffic

Abstract:

Over the past years, there has been a dramatic increase in congestion in suburban zones of the largest cities in Poland. One of the solutions to minimize this phenomenon is to increase the role of public transport in the context of movement from suburban zone to the core of agglomeration. Railway transport is environmentally friendly and is independent of congestion, therefore can play a particularly significant role in transport system. However, the issue concerns determining railway passenger volume, because it is necessary that railway transport becomes competitive comparing to private transport. There are many factors that influence travel behavior, which may be divided into two groups: internal and external. It is becoming increasingly difficult to ignore the growing importance of external factors in literature, particularly transit oriented development. According to the author, in the suburban area of Poland, where the railway transport offer is comparable, it is important to examine what is the impact of external factors. The aim of the paper is to examine how the integration between housing development and railway station affects rail transit passenger volume in the rural areas of Wrocław suburban zone. The analysis is based on spatial statistics implementing GIS tools (mean center, distance to nearest hub, buffer). The research results confirmed correlation between degree of integration and passenger volume. This leads to a conclusion that spatial development of suburban zones must be coordinated with railway in order to ensure effectiveness of transport system.

References:

1. Bartosiewicz B., Wiśniewski, S., 2016, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (2), s. 31–43. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.009.6307
2. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 29–43.
3. Beim M., 2009, Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej, Transport Miejski i Regionalny, 11, s. 2–10.
4. Cervero R., Dai D., 2014, BRT TOD: Leveraging transit oriented development with bus rapid transit investment, Transport Policy, 36, s. 127–138. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.08.001
5. Ciok S., 2014, Budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia, [w:] E. Klima (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127‒147.
6. Dittmar H., Ohland G., 2012, The new transit town: best practices in transit-oriented development, Island Press.
7. Dziewoński K., 1987, Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego, Przegląd Geograficzny 59, 1–2, s. 55–63.
8. Ferenc M., 2012, Transformacja osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Lublina, Studia Obszarów Wiejskich, 29, s. 129–143.
9. Gadziński J., 2016, Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców–przykład aglomeracji poznańskiej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (1), s. 31–42. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.003.6301
10. Girres J.F., Touya G., 2010, Quality assessment of the French OpenStreetMap dataset, Transactions in GIS, 14 (4), s. 435–459. https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2010.01203.x
11. Guzik R., 2016, Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (4), 49–61. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.022.6320
12. Haklay M., 2010, How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets, Environment and planning B: Planning and design, 37 (4), s. 682–703. https://doi.org/10.1068/b35097
13. Jażdżewska I., 2006, Zmiany położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku, Przegląd Geograficzny, 78, 4, s. 561–574.
14. Janc K., 2017, Geografia Internetu, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 41, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
15. Jurkowski W., 2016, Stacje kolejowe w strefach podmiejskich jako zintegrowane węzły przesiadkowe. Analiza porównawcza Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Problemy Rozwoju Miast, 4, s. 53–63.
16. Jurkowski W., 2017, Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (2), s. 31–42. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.009.7391
17. Jurkowski W., 2018, Integracja głównych dworców autobusowych i kolejowych w miastach wojewódzkich w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, 73 (5), s. 22–26.
18. Knowles R.D. 2012, Transit oriented development in Copenhagen, Denmark: from the finger planto Ørestad, Journal of Transport Geography, 22, s. 251–261. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.01.009
19. Kowalczyk K., 2017, Pasażerski transport kolejowy a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy, rozprawa doktorska napisana w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej pod kierunkiem prof. Tomasza Komornickiego, UMCS, Lublin.
20. Lewis D., 1977, Estimating the influence of public policy on road traffic levels in Greater London, Journal of Transport Economics and Policy, 11 (2), s. 155–168.
21. Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59 (1–2), s. 65–79.
22. Loose W., 2001, Flächennutzungsplan 2010 Freiburg–Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Lokale Agenda 21 Freiburg – Arbeitskreis Mobilität, Öko-Institut eV, Freiburg .
23. Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, s. 115–124.
24. Mogridge M.J., 1990, Travel in towns: jam yesterday, jam today and jam tomorrow?, Macmillan Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-11798-7
25. Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, Łódź, s. 7–16.
26. Plane D.A., 1986, Urban transportation: Policy alternatives, [w:] Hanson S (red.), The geography of Urban Transportation, The Guilford Press, New York-London, s. 386–41.
27. Radzimski A., Gadziński, J., 2016, Jak transport publiczny wpływa na kształtowanie się rynku nieruchomości? Przykład Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (3), 34–45. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.016.6314
28. Rosik P., Pomianowski W., Goliszek S., Stępniak M., Kowalczyk K., Guzik R., Kołoś A., Komornicki T., 2017, Mutlimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce, Prace Geograficzne, 258, IGiPZ PAN, Warszawa.
29. Staszewska S., 2012, Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta, Barometr Regionalny, 4 (30), 53–68.
30. Suchecka J., 2014, Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
31. Schlossberg M., Brown N., 2004, Comparing transit-oriented development sites by walkability indicators, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, s. 34–42. https://doi.org/10.3141/1887-05
32. Taylor B.D., Miller D., Iseki H., Fink C., 2009, Nature and/or nurture? Analyzing the determinants of transit ridership across US urbanized areas, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 43 (1), s. 60–77. https://doi.org/10.1016/j.tra.2008.06.007
33. Thompson G.L., Brown J.R., 2006, Explaining variation in transit ridership in U.S. metropolitan areas between 1990 and 2000, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (1986), s. 172–181.
34. Wiśniewski R., 2012, Codzienne dojazdy do pracy–metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (49), s. 50–64.
35. Wójcik M., 2013, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich: studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-047-3
36. Wójcik M., 2013, Obszary versus miejsca, czyli o przestrzennych formach interpretacji przemian polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 9–22.
37. Yoh A.C., Haas P.J., Taylor B.D., 2003. Understanding transit ridership growth: case studies of successful transit systems in the 1990s, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1835, s. 111–120. https://doi.org/10.3141/1835-14
38. Zathey M., 2005, Proces suburbanizacji w regionie miejskim Wrocławia – wrocławska strefa suburbialna, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa, s. 191–199.
39. Zathey M., 2014, Regionalne wyzwanie transportowe w kontekście polityki zagospodarowania przestrzennego na Dolnym Śląsku, [w:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, 33 (1), s. 25–31.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

197

End page:

211

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: